I učitelé se pořád mají co učit

Když si vybíráme školu, kam dáme své drahé ratolesti, pohlížíme na spoustu aspektů – dostupnost, vybavenost a zejména kvalita pedagogického sboru. Ale nic není samo sebou. I my se musíme neustále vzdělávat, abychom si osvojili nejen nové metody, ale i způsoby formativního hodnocení a zejména profesionální přístup k žákům i rodičům, který k moderní škole 21. století neodmyslitelně patří.

Když si vybíráme školu, kam dáme své drahé ratolesti, pohlížíme na spoustu aspektů – dostupnost, vybavenost a zejména kvalita pedagogického sboru. Ale nic není samo sebou. I my se musíme neustále vzdělávat, abychom si osvojili nejen nové metody, ale i způsoby formativního hodnocení a zejména profesionální přístup k žákům i rodičům, který k moderní škole 21. století neodmyslitelně patří.

I když tedy někdy vyrazíme za skutečně kvalitními odborníky na současné vzdělávání až do daleké Prahy, poznatky a zkušenosti, které přivezeme do naší školy, jsou velice cenné. Naši žáci pak mohou rozvíjet čtenářskou gramotnost na základě pečlivě propracovaných lekcí, které v týmu vytvořili učitelé z různých škol Čech i Moravy. V letošním školním roce jsme měli jedinečnou možnost pracovat s pedagogickými konzultantkami, které patří k těm nejžádanějším, paní Květou Krüger, paní Kateřinou Šafránkovou a paní Leonou Mechurovou. Spolu s nimi jsme se věnovali nejen formativnímu hodnocení žáků, ale mohli jsme si je pozvat přímo do vyučovacích hodin, které jsme při následném mentoringu společně prodiskutovali.

Pro mnohé učitele to byla zcela nová zkušenost, zpočátku možná i obavy, ale kdo je překonal, určitě získal mnoho užitečných rad a zkušeností. Učitelé, kteří se dalšího vzdělávání zúčastnili, měli možnost vidět pedagogické konzultantky přímo v akci. Paní Květa Krüger měla svou autorskou lekci v 1. třídě, paní Katka Šafránková zase v 7. třídě. Následovalo společné sdílení se všemi přihlížejícími, diskutovalo se o metodách, procesu učení a v neposlední řadě o reakci dětí na proběhlé aktivity. Učili jsme se společně – naši žáci i my učitelé.

Jsme skutečně rádi za tuto příležitost a věříme, že díky dalšímu vzdělávání, můžeme v budoucnosti naplňovat také představy o moderním vzdělávání vás, rodičů.

text a foto M. Handlířová

Nejnovější příspěvky
Archivy