Jak je to v Krnově s odpady?

V pátek 3.5. 2019 do třídy 3.B zavítala do hodiny prvouky paní Hájková z odboru životního prostředí a přinesla nám zajímavé informace ohledně třídění odpadů v Krnově. Žáci se tak mohli dozvědět třeba kolik odpadu se vyprodukuje za rok v Krnově, kolik různých kontejnérů máme v Krnově a na co. Na konci hodiny dostali všichni žáčci krásnou plátěnou ekologickou tašku.

V pátek 3.5. 2019 do třídy 3.B zavítala do hodiny prvouky paní Hájková z odboru životního prostředí a přinesla nám zajímavé informace ohledně třídění odpadů v Krnově. Žáci se tak mohli dozvědět třeba kolik odpadu se vyprodukuje za rok v Krnově, kolik různých kontejnérů máme v Krnově a na co, našli si v mapě místa, kde se poblíž jejich bydliště nachází kontejnéry apod. Na konci hodiny dostali všichni žáčci krásnou plátěnou ekologickou tašku, kterou jim paní Hájková vyměnila za igelitovou. Byla to pro děti velmi netradiční, ale moc zajímavá hodina. Děkujeme moc paní Hájkové za nové informace a hlavně se nezapomínejme řídit heslem: Třiďme odpady!

Text a foto: Alena Dlabajová

Nejnovější příspěvky
Archivy