Pythagoriáda – dvě první místa v okrese

Ve dnech 4.-5. dubna proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnili žáci 5. – 8 . ročníků. Jedná se o matematickou soutěž s 15 úlohami, které žáci musejí během 60 minut vyřešit bez použití kalkulaček a tabulek. Správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Žák, který získá 10 a více bodů, se stává úspěšným řešitelem Pythagoriády.

Ve dnech 4.-5. dubna proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnili žáci 5. – 8 . ročníků. 

Jedná se o matematickou soutěž s 15 úlohami, které žáci musejí během 60 minut vyřešit bez použití kalkulaček a tabulek. Správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Žák, který získá 10 a více bodů, se stává úspěšným řešitelem Pythagoriády.

V letošním školním kole jsme měli v kategorii 5. – 8. ročníků celkem 14 úspěšných řešitelů, kteří naší školu reprezentovali dne 29. května na okresním kole a byli úspěšní.

Velkou pochvalu zaslouží Štěpán Daňhel z 5. ročníku a Petr Čech ze 7.ročníku, kteří se  shodně umístil ve svých kategorii na prvním místě. Další 3 žáci byli úspěšnými řešiteli. Také ostatní účastníci okresního kola, které bylo poznamenáno velkou nemocností, si za svůj výkon zaslouží pochvalu.

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili děkujeme za vynaloženou snahu při řešení nelehkých úkolů.

Za sekci matematiky: Petlachová V.

Nejnovější příspěvky
Archivy