English drama club

Pondělí 14:00-15:30

učebna 108 A (sborovna)

www.zsjnkrnov.cz

Mgr. Alice Hlaváčová,    Mgr. Ilona Došlíková

+420 728 815 386

hlavacova@zsjnkrnov.cz , doslikova@zsjnkrnov.cz

Činnost klubu bude zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Především se budeme věnovat dramatizaci filmů a pohádek v jednoduchém zpracování. Součástí našich setkání bude:

  • skupinové práce a překlady textu písní
  • projektová výuka (tvorba titulků k filmům, recitace, tvorba anglického časopisu …)
  • podpora korespondenčních aktivit se žáky zahraničních škol
  • zapojení do partnerských aktivit (např. on-line chat)
  • promítání nedabovaných filmů
  • příprava akcí pro spolužáky v angličtině

Vedoucí kroužku: Ilona Došlíková a Alice Hlaváčová
e-mail: doslikova@zsjnkrnov.cz , hlavacova@zsjnkrnov.cz