Opatření Covid

Vzhledem k epidemiologické situaci začíná výuka od 1. září ve standardním režimu jen s drobnými úpravami, které se týkají hygienických nařízení, délky přestávek a průběhu přestávek a konce vyučování.

Dezinfekce rukou

Dezinfekčním roztokem nebo mýdlem

 • při vstupu do školy
 • při příchodu do třídy 
 • před přestávkou (před jídlem)

Stěhování tříd

Přesun tříd bude probíhat jen v doprovodu učitele.

Používání roušek

 • není nařízeno
 • žák může použít
 • může se změnit dle nařízení KHS

Používání kapesníků

 • každý žák si přinese krabičku kapesníků
 • kapesníky budou na každém stole
 • po použití odnese do koše

Přestávky

 • žáci zůstávají ve třídě
 • hry, čtení, cvičení
 • délka 10 – 20 min.
 • mohou kontaktovat dohled

WC

 • žáci chodí průběžně
 • vždy max. 1 kluk a 1 holka
 • třídy mají určené kabinky

Žák s příznaky

 • žák bude převeden na ošetřovnu
 • vedení bude kontaktovat rodiče
 • rodiče si vyzvednou žáka
 • rodiče budou kontaktovat lékaře
 • lékař nebo KHS kontaktuje školu

Organizace obědů

Na oběd budou žáci chodit s časovým odstupem maximálně po třech třídách, které budou stolovat odděleně.

Kdy rodiče neposílají žáka do školy

 • zvýšená teplota nebo horečka
 • kašel, rýma, dušnost
 • bolest krku, hlavy, svalů, kloubů
 • průjem, ztráta čichu a chuti
 • u alergie potřeba potvrzení

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

Co mají zajistit rodiče?

Každý žák si donese do školy krabičku papírových kapesníků

Jak bude škola postupovat pokud se objeví žák s příznaky onemocnění?

Učitel, který vyhodnotí, že žák má příznaky, změří teplotu, izoluje od třídy a kontaktuje vedení školy.

Vedení školy žáka odvede na ošetřovnu a kontaktuje rodiče.

Do doby vyzvednutí rodiči bude žák na ošetřovně.

Plánuje škola nějaké zvláštní omezení ve vztahu ke koronaviru?

 • důraz na hygienu rukou
 • omezení pohybu o přestávkách
 • častější dezinfekce prostor
 • postupné ukončování výuky, aby nedocházelo v jídelně k příliš velké koncentraci žáků

Pokud žák zůstane doma, bude vzdělávaný distančně?

V případě nemoci budeme postupovat standartě jako před  koronavirem. Na prvním stupni dostanou žáci úkoly přes Edupage, na druhém stupni si mohou úkoly vyžádat u vyučujících přes Edupage.

Pokud výuková lekce není zpracovaná, zasílá učitel téma a odkaz na učebnici.

Kdy by škola přešla k distanční výuce?

K distančnímu vzdělávání přistoupíme pokud nám to nařídí KHS v těchto případech:

 1. pokud pošle nějakou třídu do karantény – bude třída vzdělávaná distančně
 2. pokud se uzavře celá škola – bude škola vzdělávaná distančně

Co máme dělat když nemáme techniku pro případné distanční vzdělávání?

 1. doporučuji přijít na třídní schůzky, kde budeme mapovat technické potřeby
 2. škola v případě uzavření zapůjčí nootebooky nebo iPady

Musí děti nosit do školy roušky?

V současné době není nutné, aby děti nosili do školy roušky.

Pokud se situace změní budeme vás informovat.

Pokud by žák, nebo rodič chtěl nosit roušku, nebude mu v tom bráněno.

Proč nebudete do 31.10. známkovat?

Mezi žáky jsou velké rozdíly, chceme jim poskytnout bezpečný čas na to, abychom mohli sjednotit jejich znalosti a dovednosti a navázat nové učivo.

Neznamená to, že žáci nebudou hodnoceni. Pro hodnocení však budeme používat jiné prostředky, více zaměřené na vlastní hodnocení, zpětnou vazbu, práci s kriterii.

Bude omezen přístup rodičů do školy?

Prosíme rodiče, aby své děti doprovázeli maximálně ke vchodu a do školy nevstupovali.

Pokud budete potřebovat konzultaci s učiteli, domluvte se předem prostřednictvím Edupage a na schůzku přijďte hlavním vchodem na pavilonu A.

Děkujeme za pochopení.

Dotaz, na který jste nenašli odpověď napište na [email protected]

Archivy