Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Den Čas Učebna Určeno
Šachy pro nejmenší K. Nováková pondělí 13:45 – 14:30 3.A 1.ročník
Šachy pro nejmenší M. Klečka pondělí 13:45 – 14:30 5.A 2.ročník
Šachy pro pokročilé K. Handlíř st. pondělí 14:15 – 15:30 5.B 3.-4. ročník
Dobrodružství v kuchyni L. Bokischová pondělí 15:15 – 17:00 kuchyňka 2.-4.ročník
Brumendo-pěvecký sbor M. Mrkvanová pondělí 14:15 – 15:30 2.A 1.-2.ročník
Deskové hry I. Wiesnerová pondělí 15:30 – 16:30 1.A 1.-5.ročník
Angličtina pro nejmenší P. Bujoková pondělí 14:00 – 14:45 3.C 2.ročník
Angličtina pro nejmenší B. Vaňková pondělí 14:00 – 14:45 5.A 1.ročník
Modelářský kroužek P. Křiva pondělí 15:00-16:00 dílna 2.-5.ročník
Vybíjená M. Hymonová,           P. Křiva úterý 15:00-16:00 tělocvična 1.-5.ročník
Angličtina pro nejmenší P. Bujoková úterý 14:45-15:30 3.C 1. ročník
Angličtina pro nejmenší P. Bujoková středa 14:45-15:30 3.C 2.ročník
Pohybové hry I. I. Wiesnerová středa 15:00-16:00 tělocvična 1.ročník
Pohybové hry II. L. Okapalová středa 15:45-16:45 tělocvična 2.-3.ročník
Brumendo-pěvecký sbor M. Mrkvanová středa 14:45 – 16:15 2.A 3.-8.ročník
Vybíjená M. Hymonová,          P. Křiva čtvrtek 15:00-16:30 tělocvična 1.-5.ročník

Tato nabídka zájmových útvarů je platná od 4. 9. 2023

Podrobnější informace budou sděleny v průběhu měsíce září / změna času možná /. Zájmové útvary nabízené v rámci ŠD začínají vždy až ve druhé polovině měsíce září, jsou vyznačeny tučným písmem a jsou bezplatné.

Přihlášky do zájmových útvarů zajišťují vyučující daného kroužku.