Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Den Čas Učebna Určeno
Šachy pro nejmenší K. Nováková pondělí 13:45-14:30 3.A 1.ročník
Šachy pro nejmenší S. Kubelová pondělí 13:45-14:30 2.ročník
Šachy pro pokročilé K. Handlíř st. pondělí 3.-4. ročník
Dobrodružství v kuchyni L. Bokischová pondělí 15:15-17:00 kuchyňka 2.-4.ročník
Brumendo-pěvecký sbor M.Mrkvanová pondělí 14:15-15:30 1.A 1.-2.ročník
Deskové hry I. Wiesnerová pondělí 15:00-16:30 2.A 2.-5.ročník
Angličtina pro nejmenší K.Nováková úterý 13:45-14:30 3.A 1.ročník
Angličtina pro nejmenší N.Romanidu úterý 13:45-14:30 3.B 1.ročník
Angličtina hrou A. Dlabajová úterý 13:45-14:30 1.A 2.ročník
Vybíjená M. Jančičková  úterý 15:00-16:00 tělocvična 1.-5.ročník
P. Křiva
Pohybové hry I. I. Wiesnerová středa 15:00-15:50 tělocvična 1.ročník
Pohybové hry II. L. Okapalová středa 15:40-16:30 tělocvična 2.-3.ročník
Badatelský kroužek P.Křiva středa 15:00-16:30 4.A 2.-5.ročník
Modelářský kroužek P.Křiva středa od 25.11. šk. dílna 3.-5.ročník
Brumendo-pěvecký sbor M. Mrkvanová středa 13:30-15:00 1.A 3.-8.ročník
Vybíjená M. Jančičková  čtvrtek 15:00-16:30 tělocvična 1.-5.ročník
P. Křiva

Tato nabídka zájmových útvarů je platná od 1.9.2020.

Podrobnější informace budou sděleny v průběhu měsíce září / změna času možná /. Zájmové útvary nabízené v rámci ŠD začínají vždy až ve druhé polovině měsíce září, jsou vyznačeny tučným písmem a jsou bezplatné.

Přihlášky do zájmových útvarů zajišťují vyučující daného kroužku.