Zájmové kroužky

Název kroužku Vedoucí Den Čas Učebna Určeno
Šachy pro začátečníky K. Nováková pondělí 13:45-14:30 5.A 1.ročník
Šachy pro mírně pokročilé M. Klečka pondělí 13:45-14:30 5.B 2.ročník
Šachy pro pokročilé K. Handlíř st. pondělí 14:00 – 15:30 4.B 3.-4. ročník
Dobrodružství v kuchyni L. Bokischová pondělí 15:15-17:00 kuchyňka 2.-4.ročník
Brumendo-pěvecký sbor M.Mrkvanová pondělí 14:15-15:30 1.A 1.-2.ročník
Deskové hry I. Wiesnerová pondělí 15:30-16:30 2.A 1.-5.ročník
Angličtina pro nejmenší S. Sigmundová úterý 14:00-14:45 B112 2.ročník
Angličtina pro nejmenší B. Vaňková úterý 14:00-14:45 5.A 1.ročník
Angličtina pro nejmenší K. Kubalová úterý 14:00-14:45 5.B 1.ročník
Vybíjená M. Jančičková  úterý 15:00-16:00 tělocvična 1.-5.ročník
P. Křiva
Pohybové hry I. I. Wiesnerová středa 15:00-16:00 tělocvična 1.ročník
Pohybové hry II. L. Okapalová středa 15:45-16:45 tělocvična 2.-3.ročník
První pomoc v praxi V. Svobodová úterý 14:15-15:00 1.A 1.-2.ročník
Brumendo-pěvecký sbor M. Mrkvanová středa 13:30-15:00 1.A 3.-8.ročník
Vybíjená M. Jančičková  čtvrtek 15:00-16:30 tělocvična 1.-5.ročník
P. Křiva

Tato nabídka zájmových útvarů je platná od 1. 9. 2022

Podrobnější informace budou sděleny v průběhu měsíce září / změna času možná /. Zájmové útvary nabízené v rámci ŠD začínají vždy až ve druhé polovině měsíce září, jsou vyznačeny tučným písmem a jsou bezplatné.

Přihlášky do zájmových útvarů zajišťují vyučující daného kroužku.