Vybavení školy

Naší školu tvoří dva moderní, tří podlažní pavilony, které jsou spojeny vytápěnou chodbou. Díky investici města Krnova, prošly oba pavilony v letech 2005-2007 rozsáhlou rekonstrukcí, při niž byl zateplen skelet budovy, byly vyměněny okna za nová plastová a celkově zrekonstruován interiér celé školy tak, aby vyhovoval přísným hygienickým požadavkům.  Největším přínosem rekonstrukce však bylo zvýšení obou pavilónů o jedno podlaží, díky kterým se zvýšil počet tříd na 34.  Od školního roku 2007/2008 se mohly poprvé v historii školy všechny třídy umístit do jednoho objektu na Janáčkově náměstí 17. Každý pavilon je vybaven moderními výtahy a zvedací plošinou, škola je tak řešená jako bezbariérová. Od září 2013 škola využívá i novou sportovní halu s komfortním zázemím a hrací plochou o rozměrech 46×24 m, která se dá dělícími stěnami rozdělit na 3 samostatné cvičební části.

V současnosti škola disponuje:

 • jsou vybaveny moderním ergonomickým a výškově stavitelným nábytkem, keramickou tabulí, na niž se píše pouze fixy, čímž se výrazně snižuje prašnost ve třídách a tyto třídy vyhovují také alergikům
 • v každé třídě je učitelský počítač, ve 24 třídách je napojen na interaktivní pevně zabudovaný dataprojektor, který z keramických tabulí vytvoří během chvilky tabuli interaktivní
 • ve 3 třídách  jsou instalovány dotykové interaktivní tabule
 • všechny třídy jsou pokryty bezdrátovým signálem, který umožňuje připojit se k internetu, nebo ke školní síti
 • je moderně kaskádově řešená, vybavená ergonomickým nábytkem, k jednotlivým pracovištím je přiveden el. proud
 • učebna má k dispozici PC, dotykovou interaktivní tabuli, vizualizér a další názorné pomůcky pro výuku chemie a fyziky
 • je vybavena 16 žákovskými PC, které jsou řazeny po obvodu učebny, PC jsou připojeny k školní síti a internetu, třída je vybavena dataprojektorem
 • v učebně je speciální PC s televizním a rozhlasovým studiem (digitální střižna, mixážní pulty, kondenzační mikrofony, videokamera, digitální fotoaparát …)
 • vybavena 16 pracovními stanicemi se sluchátky a učitelským ovládacím panelem umožňujícím poslech, odposlech, konverzaci ve skupinách atd.
 • učebna slouží k intenzivní výuce jazyků
 • je tvořena ze dvou na sobě nezávislých okruhů
 • vnější okruh je tvořen 16 PC stanicemi připojenými ke školní síti a internetu
 • vnitřní okruh je tvořen jazykovou laboratoří se 16 pracovními stanicemi vybavenými sluchátky
 • ovládací pult učitele umožňuje poslech, odposlech, konverzaci ve skupinách, přehrává a zpomaluje či zrychluje všechny dnes dostupné nosiče
 • učebna slouží jak výuce informatiky, tak k intenzivní výuce jazyků, kdy učitel může volit diferencované metody výuky a využívat jak jazykovou laboratoř, tak PC vybavení
 • učebna má k dispozici pevně zabudovaný dataprojektor
 • je vybavena 4 elektrickými sporáky a 4 plynovými troubami
 • je plně vybavena kvalitními kuchyňskými přístroji a náčiním pro vaření i pečení
 • jedno pracovní místo, včetně nábytku, je uzpůsoben pro práci vozíčkářů
 • učebna  je určena pro práci max. 16 žáků, je vybavena pracovními stoly a ručním nářadím
 • nachází se v esteticky zajímavé půdní přístavbě, je vybavena kobercem, pojízdnou keramickou tabulí, klavírem a přenosnou poloprofesionální ozvučovací aparaturou s bezdrátovým mikrofonem, televizí, karaoke, mixážním pultem, CD, DVD, video přehrávačem
 • je vybavené pohodlnými židlemi, stoly, sedacími vaky
 • centrum je vybaveno PC, interaktivní tabulí, flipchartem, vybavením pro přípravu nápojů
 • čtenářům slouží obsáhlá knihovna
 • učitelé mohou pro výuku používat dvou mobilních učeben PC (na každém pavilonu jedna učebna)
 • mobilní učebnu tvoří vždy 10 notebooků s Wi-Fi připojením ke školní síti a internetu
 • učitelé si mohou z dostupných míst brát tolik notebooků kolik potřebují pro výuku
 • každý učitel má svůj služební notebook
 • který používá k přípravám, zpracování a prezentaci svých digitálních učebních materiálů a jiných příprav, k diferencované výuce, ke komunikaci se zákonnými zástupci, kolegy a vedením a k zápisu známek do elektronické žákovské knížky (ELKA).
 • v pracovní dny, v dopoledních hodinách je otevřen školní bufet nabízející svačinky, nápoje, ovoce…
 • vedle klasických toalet jsou v přízemí u výtahu k dispozici na každém pavilonu také bezbariérové toalety s veškerým potřebným vybavením
 • vestibul v pavilonu B umožňuje pořádání menších společenských a kulturních akcí (vystoupení pěveckých sborů, divadélek, setkání s rodiči …)
 • je tvořen tartanovým hřištěm s lajnováním pro házenou, malou kopanou, tenis, basketbal a 3 volejbalovými kurty
 • dále jsou zde čtyři 60 m dráhy pro sprinterské disciplíny a dálkařský sektor
 • najdete zde workoutovou zónu, pískové hřiště pro plážový volejbal
 • travnatá plocha  o rozměrech 35×60 m umožňuje realizovat různé pohybové aktivity v hodinách TV i ve ŠD
 • moderně řešená sportovní hala nabízí s celkovou plochou 46×24 m a lajnováním, prostor pro sporty (házená, floorbal, basketbal, volejbal, tenis, badminton, sálovou kopanou …), výška stropu je 9,4 m
 • díky dálkově dělícím stěnám, které jsou dálkově ovládané a sjíždí od stropu, lze hrací plochu rozdělit na 3 samostatná hřiště (např. na volejbal)
 • v hale je lezecká stěna a malý gymnastický minisál
 • zázemí tvoří 5 šaten (4 se sprchami a toaletami), bufet
 • sportovní hala disponuje velmi kvalitním vybavením pro gymnastiku, atletiku i sportovní hry