Informace pro rodiče

Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky ve šk. roce 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení…

Číst více

Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov od školního roku 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení…

Číst více

Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov od šk. roku 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení…

Číst více

Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky ve šk. roce 2022/2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení…

Číst více

Elektronická žákovská

Od školního roku 2011/2012 přecházíme na novou podobu žákovské knížky. Místo současné papírové budeme používat elektronickou žákovskou knížku ELKA. Bude v ní…

Číst více

Informace k zápisu do prvních tříd

Velký den pro naše budoucí prvňáky se kvapem blíží. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, vás rodičů i nás těšících se…

Číst více

„Škola na míru“

         Ve čtvrtek 14. ledna 2011 se sešli rodiče budoucích šesťáků s vedením školy, aby prodiskutovali nový návrh učebního plánu na 2. stupni, který…

Číst více

Přidejte se k nám, jde přeci o naše děti

Vážení rodiče,      dne 18.9.2008 bylo založeno nové občanské  sdružení s názvem KLUB RODIČŮ při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17. V současné době…

Číst více

Školní psycholog

  Základní informace  Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech…

Číst více

Kandidáti ve volbách do Školské rady

kandidáti jsou řazení dle data dodání přihlášky                č. kandidáta                               jméno a příjmení                              1.Mgr.  Josef Tobiášek 2.Mgr.  Jan Čep 3.Renáta Nunvářová 4.Lucie Onderková 5.Lenka Tomaštíková 6.Vladimíra Zelinková 7.Lucie…

Číst více

Volby do školské rady

Vážení rodiče,         po třech letech končí funkční období historicky první Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí…

Číst více

Školská rada

 Školská rada            Předseda:    Členové:     Mgr. Josef Tobiášek(rodiče)  Mgr. Jan Čep(rodiče)    Mgr. Kamila Lukszová(škola)  Mgr. Eva Nevídalová(škola)           Informace:  - informace o Volbách do školské rady pro období od 1.1.2009 -…

Číst více
Archivy