Projekty

Rozvoj systému podpory vzdělávání ZŠJN Krnov

Realizace: 1.9. 2022 – 31.8. 2025. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název…

Zobrazit podrobnosti

NPO - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Realizace: 01. 2022 – 12. 2024. Cílem je vybavení školy pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení…

Zobrazit podrobnosti

Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky

Termín realizace: 07. 2021 - 11. 2023. Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky Název projektu:…

Zobrazit podrobnosti

Inspirací a rozvojem pedagogů k obohacení výuky

Realizace: 09. 2020 – 08. 2022. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název…

Zobrazit podrobnosti

Pomáháme školám k úspěchu

Od 1. září 2020 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme…

Zobrazit podrobnosti

Spolu to zvládneme X.

Realizace: 1.9. 2019 – 30.7. 2020.  Podpora prevence rizikových projevů chování prostřednictvím spolupráce tříd a adaptačních kurzů.  …

Zobrazit podrobnosti

Společný rozvoj inkluze v Krnově

Realizace: 07. 2019 - 06. 2022.  Podpora vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem.…

Zobrazit podrobnosti

Podpora inovativních metod vzdělávání

Realizace: 09. 2018 - 08. 2020. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název…

Zobrazit podrobnosti

Škola 4

Termín realizace: 07. 2018 - 08. 2021. Podpora polytechnického vzdělávání, rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj didaktických dovedností pedagogů.…

Zobrazit podrobnosti

"Matematické kluby"

Realizace: 01. 2017 - 12. 2019.      Pilotní ověření metodiky a obsahové náplně matematických klubů pro žáky…

Zobrazit podrobnosti

"Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy"

Realizace: 11. 2016 - 10. 2019.  Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských klubů. Název projektu:  "Školní čtenářské…

Zobrazit podrobnosti

Rozvoj inkluzivního vzdělávání prostřednictvím inovativních metod a forem výuky

Realizace: 08. 2016 - 08. 2018.  Metodická a didaktická podpora pedagogů v rozvoji čtenářské gramotnosti a personální podpora inkluze. Název…

Zobrazit podrobnosti

"Rozvíjíme se prostřednictvím čtení a komunikace"

Realizace: 07. 2015 - 12. 2015   Rozvoj čtenářské gramotnosti zavedením pravidelných dílen čtení ve všech ročnících. Název…

Zobrazit podrobnosti

"Rozvoj technických dovedností pomocí robotů"

Realizace: 09. 2015 - 12. 2015   Podpora technického vzdělávání prostřednictvím robotických stavebnic Lego. Název projektu: „Rozvoj technických…

Zobrazit podrobnosti

"Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově"

Realizace: 09. 2014 - 06. 2015   Vytvořit program podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zaměřený na…

Zobrazit podrobnosti

Rozvoj a podpora škol pro využití ICT ve výuce

Realizace: 10. 2014 – 07. 2015.  Podpora pedagogů pro využívání ICT ve výuce směřující k individualizaci, interaktivitě a on-line…

Zobrazit podrobnosti

"Podpora inkluzivního vzdělávaní v Krnově"

Realizace: 07. 2016 – 06. 2019.  Podpora vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a kulturně odlišného prostředí. Název…

Zobrazit podrobnosti

"Spolu to zvládneme VI."

Realizace: 09. 2014 – 08. 2015.  Podpora prevence rizikových projevů chování prostřednictvím spolupráce tříd a adaptačních kurzů. Název…

Zobrazit podrobnosti

"Spolu to zvládneme VIII."

Realizace: 09. 2016 – 08. 2017.  Podpora prevence rizikových projevů chování prostřednictvím spolupráce tříd a adaptačních kurzů. Název…

Zobrazit podrobnosti

"Spolu to zvládneme IX."

Realizace: 09. 2017 – 08. 2018.  Podpora prevence rizikových projevů chování prostřednictvím spolupráce tříd a adaptačních kurzů. Název…

Zobrazit podrobnosti

"Moderní škola Krnov"

Realizace: 06. 2011 – 06. 2012.  Podpora pedagogů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti a využití ICT ve…

Zobrazit podrobnosti

Dřeviny 4 kontinentů

Realizace: 01. 2013 – 12. 2013.  Realizace parčíku čtyř světadílů před školou, který obsahuje dřeviny a keře Evropy,…

Zobrazit podrobnosti

"Koučování do škol - od vzdělávání ke sdílení"

Realizace: 06. 2013 – 12. 2014.  Tvorba programu zaměřeného na zavádění koučování a kolegiálního poradenství do škol.  …

Zobrazit podrobnosti

"Rozvoj názornosti ve výuce matematiky a ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17"

Realizace: 06. 2013 – 12. 2014.  Proškolení a zavedení Hejneho metody do výuky, realizace venkovní matematické učebny.  …

Zobrazit podrobnosti

"Rozvoj kompetencí pedagoga II."

Název projektu: „Rozvoj kompetencí pedagoga II.“ Poskytovatel dotace:  ESF - Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost…

Zobrazit podrobnosti

"Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků 4 ZŠ v okrese Bruntál"

Název projektu: „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků 4 ZŠ v okrese Bruntál" Poskytovatel dotace:  ESF - Operační…

Zobrazit podrobnosti

Model respektujícího žákovského parlamentu

Název projektu: Model respektujícího žákovského parlamentu Poskytovatel dotace:ESF -  Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Název dotačního programu:…

Zobrazit podrobnosti

Rozvojový program na podporu inkluzivního vzdělávání 2011

Název projektu:   RP na podporu inkluzivního vzdělávání 2011 Poskytovatel dotace:    MŠMT ČR Název dotačního programu:…

Zobrazit podrobnosti

Rozvojový program na podporu inkluzivního vzdělávání 2012

Název projektu:   RP na podporu inkluzivního vzdělávání 2012 Poskytovatel dotace:    MŠMT ČR Název dotačního programu:…

Zobrazit podrobnosti

"Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov ..."

Název projektu: „Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“ Poskytovatel dotace:  ROP NUTS II…

Zobrazit podrobnosti

"Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole"

Název projektu:„Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole“   Poskytovatel dotace:  ESF -  Operační program…

Zobrazit podrobnosti

"Vytvoření a ověření komplexního programu podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami"

Název projektu: Vytvoření a ověření komplexního programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Doba trvání projektu: …

Zobrazit podrobnosti

"Komplexní program podpory pro děti a žáky s SVP"

Název projektu: Komplexní program pro děti a žáky s SPV Doba trvání projektu:  od 1.7. 2012 do 31. prosince…

Zobrazit podrobnosti

"Empowering Students as Future European Citizens"

Název projektu: "Empowering Students as Future European Citizens" Poskytovatel dotace:  Comenius – partnerství škol (EU)…

Zobrazit podrobnosti

"Bouráme hranice aneb spolu, ne jen vedle sebe"

Název projektu:   Bouráme hranice aneb spolu, ne jen vedle sebe  (Burzymy granice, czyli razem, nie tylko…

Zobrazit podrobnosti

Rozvojový program na podporu inkluzivního vzdělávání 2010

Název projektu: RP na podporu inkluzivního vzdělávání 2010 Poskytovatel dotace:  MŠMT ČR Název dotačního programu:…

Zobrazit podrobnosti

"Spolu to zvládneme II."

Název projektu:   Spolu to zvládneme II. Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj Název dotačního programu: Program na…

Zobrazit podrobnosti

"Spolu to zvládneme IV."

Název projektu:   Spolu to zvládneme IV. Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj Název dotačního programu: Program na…

Zobrazit podrobnosti

"Hudba bez hranic 2013"

Název projektu:   "Hudba bez hranic 2013" Poskytovatel dotace:  Euroregion Praděd Název dotačního programu: Fond mikroprojektů Euroregionu…

Zobrazit podrobnosti

"Spolu to zvládneme I."

Název projektu:   Spolu to zvládneme Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj Název dotačního programu: Program na podporu…

Zobrazit podrobnosti

"Cesta odpadu"

Název projektu:   Cesta odpadu Poskytovatel dotace:  MŠMT ČR Název dotačního programu: Podpora EVVO ve školách…

Zobrazit podrobnosti

"Zeus a praotec Čech ruku v ruce putují do krnova"

Název projektu:   "Zeus a praotec Čech ruku v ruce putují do Krnova a okolí" Poskytovatel dotace:            MŠMT ČR…

Zobrazit podrobnosti