Žákovský parlament

Žákovský parlament na naší škole vznikl ve školním roce 2009/2010. V průběhu své činnosti se vyvíjel a stále se snaží zlepšovat svou činnost. Ve školním roce 2010/2011 se parlament stal součástí projektu CEDURespektující žákovský parlament” a naše škola se stala  v práci parlamentu pilotní školou  pro Moravskoslezský kraj. V současnosti žákovský parlament spolupracuje se Školou pro demokracii.

V současné době jsou do parlamentu voleni za třídu zpravidla 2 žáci  5.-9.tříd.  Ve volebním obdobím jednoho roku se  scházejí pravidelně 1x týdně..

Koordinátorem žákovského parlamentu je p. uč. Hana Wiedemanová, která vede parlament společně s p. uč. Pavlem Šprinzem

Cílem Žákovského parlamentu, kterému členové dali název “Srdce školy”, je :

  • cíleně vychovávat žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a mezikulturní citlivosti
  • vést žáky k vnímání prostředí, ve kterém se pohybují a žijí a k vytvoření vědomí, že i oni se mohou podílet na jeho zlepšení
  • podporovat informovanost napříč školou
  • vést děti k zodpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
  • dát možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Nejčastěji se věnujeme těmto činnostem:

  • proměňujeme fyzické prostředí školy a jejího okolí (Pocitový chodník v zahradě 4 světadílů)
  • zlepšujeme atmosféru ve škole ( organizace akcí a soutěží – pomoc při organizaci dne dětí a sparťana)
  • podporujeme charitu ( připravujeme prodej na Vánočních trzích – jsme Ježíškovými vnoučaty)