Ceník pronájmů

Název cena ceny od 1.1.2023
Základní cena pronájmu hrací plochy
včetně šaten a sociálního zařízení:
400 Kč / hod. 600 Kč / hod.
Upravená cena pro dlouhodobé nájmy (více jak 200 hod. za rok): 500 Kč / hod.
ceník dlouhodobých nájmů platný od 1.9. 2018 PDF ceník jednotný
Cena pronájmu 1/3 hrací plochy: 150 Kč / hod. 250 Kč / hod.
Cena pronájmu gymnastického minisálu: 80 Kč / hod. 120 Kč / hod.
Šatny pro rozhodčí: 100 Kč / den 150 Kč / hod.
Hlasatelna (ozvučení, mikrofony, světelná tabule): 250 Kč / den 300 Kč / den
Hlediště: 300 Kč / den 350 Kč / den
Ceník lezecké stěny: lezecká stěna dole