Ceník pronájmů

Název cena
Základní cena pronájmu hrací plochy
včetně šaten a sociálního zařízení:
400 Kč / hod.
Upravená cena pro dlouhodobé nájmy:
ceník dlouhodobých nájmů platný od 1.9. 2018 PDF ceník
Cena pronájmu 1/3 hrací plochy: 150 Kč / hod.
Cena pronájmu gymnastického minisálu: 80 Kč / hod.
Šatny pro rozhodčí: 100 Kč / den
Hlasatelna (ozvučení, mikrofony, světelná tabule): 250 Kč / den
Hlediště: 300 Kč / den