Ceník pronájmů

Název ceny od 1.1.2023
Základní cena pronájmu hrací plochy
včetně šaten a sociálního zařízení:
600 Kč / hod.
Upravená cena pro dlouhodobé nájmy (více jak 200 hod. za rok): 500 Kč / hod.
snížení nájemného v případě omezení vzniklých využíváním lezecké stěny: – 50 Kč / hod
Cena pronájmu 1/3 hrací plochy: 250 Kč / hod.
Cena pronájmu gymnastického minisálu: 120 Kč / hod.
Šatny pro rozhodčí: 150 Kč / hod.
Hlasatelna (ozvučení, mikrofony, světelná tabule): 300 Kč / den
Hlediště: 350 Kč / den
Ceník lezecké stěny: lezecká stěna dole