Seznam projektů

Rozvoj systému podpory vzdělávání ZŠJN Krnov

Realizace: 1.9. 2022 – 31.8. 2025. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název projektu: „Rozvoj systému podpory vzdělávání ZŠJN…

Číst více

NPO - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Realizace: 01. 2022 – 12. 2024. Cílem je vybavení školy pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí…

Číst více

Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky

Termín realizace: 07. 2021 - 11. 2023. Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK…

Číst více

Inspirací a rozvojem pedagogů k obohacení výuky

Realizace: 09. 2020 – 08. 2022. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název projektu: „Inspirací a rozvojem pedagogů k obohacení výuky”…

Číst více

Pomáháme školám k úspěchu

Od 1. září 2020 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství, pisatelství, čtenářskou…

Číst více

Spolu to zvládneme X.

Realizace: 1.9. 2019 – 30.7. 2020.  Podpora prevence rizikových projevů chování prostřednictvím spolupráce tříd a adaptačních kurzů.   Název projektu:   Spolu to zvládneme X.…

Číst více

Společný rozvoj inkluze v Krnově

Realizace: 07. 2019 - 06. 2022.  Podpora vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem. Název projektu: „Společný rozvoj inkluze v Krnově"…

Číst více

Podpora inovativních metod vzdělávání

Realizace: 09. 2018 - 08. 2020. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název projektu: „Podpora inovativních metod vzdělávání"…

Číst více

Škola 4

Termín realizace: 07. 2018 - 08. 2021. Podpora polytechnického vzdělávání, rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj didaktických dovedností pedagogů. Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické…

Číst více

"Matematické kluby"

Realizace: 01. 2017 - 12. 2019.      Pilotní ověření metodiky a obsahové náplně matematických klubů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Název…

Číst více

"Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy"

Realizace: 11. 2016 - 10. 2019.  Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských klubů. Název projektu:  "Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy"…

Číst více

Rozvoj inkluzivního vzdělávání prostřednictvím inovativních metod a forem výuky

Realizace: 08. 2016 - 08. 2018.  Metodická a didaktická podpora pedagogů v rozvoji čtenářské gramotnosti a personální podpora inkluze. Název projektu: „Rozvoj inkluzivního vzdělávání prostřednictvím…

Číst více
Archivy