Seznam projektů

Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky

Termín realizace: 07. 2021 - 11. 2023. Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky Název projektu: „Odborné,…

Číst více

Inspirací a rozvojem pedagogů k obohacení výuky

Realizace: 09. 2020 – 08. 2022. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název projektu: „Inspirací…

Číst více

Pomáháme školám k úspěchu

Od 1. září 2020 patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich…

Číst více

Spolu to zvládneme X.

Realizace: 1.9. 2019 – 30.7. 2020.  Podpora prevence rizikových projevů chování prostřednictvím spolupráce tříd a adaptačních kurzů.   Název projektu:   Spolu…

Číst více

Společný rozvoj inkluze v Krnově

Realizace: 07. 2019 - 06. 2022.  Podpora vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem. Název projektu: „Společný…

Číst více

Podpora inovativních metod vzdělávání

Realizace: 09. 2018 - 08. 2020. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, využití ICT, formativního hodnocení a inkluzivního přístupu. Název projektu:…

Číst více

Škola 4

Termín realizace: 07. 2018 - 08. 2021. Podpora polytechnického vzdělávání, rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj didaktických dovedností pedagogů. Název projektu:…

Číst více

"Matematické kluby"

Realizace: 01. 2017 - 12. 2019.      Pilotní ověření metodiky a obsahové náplně matematických klubů pro žáky se specifickými…

Číst více

"Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy"

Realizace: 11. 2016 - 10. 2019.  Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských klubů. Název projektu:  "Školní čtenářské kluby na 2.…

Číst více

Rozvoj inkluzivního vzdělávání prostřednictvím inovativních metod a forem výuky

Realizace: 08. 2016 - 08. 2018.  Metodická a didaktická podpora pedagogů v rozvoji čtenářské gramotnosti a personální podpora inkluze. Název…

Číst více

"Rozvíjíme se prostřednictvím čtení a komunikace"

Realizace: 07. 2015 - 12. 2015   Rozvoj čtenářské gramotnosti zavedením pravidelných dílen čtení ve všech ročnících. Název projektu: „Rozvíjíme se…

Číst více

"Rozvoj technických dovedností pomocí robotů"

Realizace: 09. 2015 - 12. 2015   Podpora technického vzdělávání prostřednictvím robotických stavebnic Lego. Název projektu: „Rozvoj technických dovedností pomocí robobotů"…

Číst více
Nejnovější příspěvky
Archivy