Regionální konzultační centrum

Konzultační centrum pro žákovské parlamenty v Moravskoslezském kraji

 

Záštitu nad RKC pro žákovské parlamenty převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.

Co jeto RKC?

Regionální konzultační  centrum k podpoře činnosti žákovských parlamentů na ZŠ Moravskoslezského kraje je společným počinem Škola pro demokracii Praha (CEDU) a Základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí 17. Založení RKC je vyústěním tříletého projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“, který byl zaměřen na podporu vzdělávání pedagogů pracujících s problematikou žákovských parlamentů. Do projektu bylo zapojeno celkem 13 pilotních škol ze všech krajů ČR.

Komu je RKC určeno?

Konzultační centrum je určeno všem základním školám Moravskoslezského kraje, které:

  • Mají dobře fungující žákovský parlament a hledají další inspiraci pro jeho činnost
  • Mají žákovský parlament, který nefunguje zcela podle jejich představ a uvítaly by metodickou pomoc
  • Nemají žákovský parlament a uvažují o jeho založení

Co může RKC Vaší škole nabídnout?

  • Prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi parlamenty nebo jejich koordinátory formou společných koordinovaných setkání nebo pracovních workshopů
  • Možnost zajištění exkurze na zasedání Žákovského parlamentu „Srdce školy“
  • Metodickou pomoc při práci se žákovskými parlamenty
  • Semináře a workshopy zaměřené na práci se ŽP
  • Metodické materiály pro koordinátory ŽP

Kontakty:

RKC pro ŽP v MSK:

vedoucí RKC:           Mgr. Hana Wiedemanová
e-mail: [email protected]
tel.: +420 739 040 431
adresa: Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
web: www.zsjnkrnov.cz

Škola pro demokracii

kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Hazlbauer
e-mail: [email protected]
tel.: +420 606 103 113
adresa: Kosárkovo nábřeží 2, 118 00 Praha 1
web: www.skolaprodemokracii.cz

 

“Do skutečné demokracie se občané nerodí, umění demokracie se učíme právě tak, jako se učíme sportovat, znát dějiny nebo číst. Učíme se prožitkem a cvičením.”

Centrum pro funkční demokracii, USA