Zápis do 1. tříd

Zápis do první třídy by měl být velkým dnem pro naše budoucí prvňáky. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, Vás rodičů i nás, těšících se učitelů společně užili, odpovídáme na některé z nejčastěji zmiňovaných otázek týkajících se zápisu:

Kdy proběhne zápis do prvních tříd?

 • v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna 2024

V kolik hodin?

 • vždy od 14:00 do 17:00 hod.

Kterým dětem je zápis určen?

Dětem narozeným od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 (které k 1. září dosáhnou věku 6 let)  a dále dětem, které dostaly v roce 2022 odklad povinné školní docházky.

Co na děti čeká?

 • tématem zápisu bude Cirkus
 • s průvodcem se vydají na prohlídku cirkusového šapito, potkají klauny, budou poznávat zvířátka, tvary, barvy, neposedná čísla a projdou se také po laně
 • jako vzpomínka na zápis je čeká malé překvapení
 • prohlídka školy, do které v září nastoupí

Co k zápisu potřebují rodiče (zákonní zástupci)?

Kolik plánujete otevírat prvních tříd ve školním roce 2024 / 2025?

 • rádi bychom otevřeli 3 první třídy
 • budeme rádi, když si vyberete naši školu

Kdo bude přijat na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • všichni žáci, převis žádostí letos nepředpokládáme

 

V případě, že se přihlásí více jak 90 žáků, jsou pro přijetí následující kritéria:

 • žáci ze školského obvodu určeného zřizovatelem

 • žáci  z jiných obvodů do naplnění plánované kapacity podle těchto kritérií (důvody splňující kritéria nahlaste nebo předejte u zápisu):

 1. zdravotně postižení vyžadující bezbariérový přístup

 2. sourozenec navštěvující naši školu

 3. závažné rodinné důvody (popsat v žádosti o přijetí)

 4. sdílení pedagogického přístupu školy

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo rozhodnout se, na kterou školu zapíše své dítě

Může se stát jako v minulosti, že naše dítě nepřijmete?

 • vzhledem ke klesajícímu počtu dětí v našem školském obvodu to není pravděpodobné

Které ulice patří do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

Ulice patřící do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 najdete zde

Budu žádat pro své dítě odklad školní docházky, jak mám postupovat?

 • Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podává pouze na školu příslušnou danému školskému obvodu.

 • Žádost si můžete předem připravit na formuláři zde.

 • K zápisu s sebou přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz.

 • S sebou vezměte vyřízené povinné podklady pro odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa).

 • Pro ty, kteří povinné podklady vyřízené ještě nemají, platí povinnost do 31.5. 2024 doložit škole doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa.

Co potřebuji doložit, požádáme-li o předčasný nástup našeho dítěte?

 • rodiče děti, které se narodily v období září – prosinec 2018, doloží k žádosti doporučení Pedagogicko-psychologické poradny
 • rodiče dětí, které se narodily v období  leden – červen 2019, doloží k žádosti doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře
 • pokud nebudou mít doporučení v den zápisu, zápis s dítětem absolvují a doporučení přinesou do 31. května

Žijeme v zahraničí a mé dítě zde bude plnit povinnou školní docházku. Je pro nás zápis povinný?

 • Ano, měl(a) byste své dítě zapsat na libovolnou českou školu, která se tak stane vaší kmenovou školou.
 • Dle §38 odst.3 zákona 531/24 žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí je zároveň žákem kmenové školy.
 • V tomto případě nemusíte navštívit školu osobně, ale musíte vyplnit přihlášku k PŠD, která je níže, podepsat ji (ideálně elektronicky) a poslat její scan nebo fotku spolu s oznámením o místě pobytu žáka v zahraničí s adresou školy, kterou žák navštěvuje a předpokládanou dobu, kdy se bude vzdělávat mimo území ČR zaslat na e-mail ředitele školy [email protected]

Jak se dozvím, že jste mé dítě přijali?

Přijatí i nepřijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem, které dostanete při zápisu, na www.zsjnkrnov.cz a na dveřích u hlavního vchodu do školy nejpozději v pátek 12.4. 2024 do 17:00 hod.