Zápis do 1. tříd

Zápis do první třídy by měl být velkým dnem pro naše budoucí prvňáky. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, Vás rodičů i nás těšících se učitelů společně užili, odpovídáme na některé z nejčastěji zmiňovaných otázek týkajících se zápisu:

Kdy proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2021 / 2022

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis:

 • elektronicky v týdnu od pondělí 5. dubna do pátku 9. dubna 2021
 • osobně ve škole (bez účasti dětí) ve čtvrtek 8. dubna a v pátek 9. dubna od 8:00 hod. do 17:00 hod.
 • po telefonické domluvě na čísle 739 040 415 i v jiném termínu tohoto týdne

Jak elektronicky přihlásit dítě do první třídy?

 • přihlášku vyplníte zde
 • po vyplnění vám na uvedený e-mail přijde potvrzení o zaevidování přihlášky, kde budou uvedeny 2 kódy:
  • přístupový kód přihlášky (desetimístná kombinace písmen a čísel) slouží k úpravě přihlášky
  • veřejný kód přihlášky (sedmimístné číslo) bude sloužit jako registrační číslo, pod kterým budou na webu školy zveřejněny výsledky zápisu

Kterým dětem je zápis určen?

Dětem narozeným od 1.9. 2014 – 31.8. 2015 (které k 1. září dosáhnou věku 6-ti let)  a dále dětem, které dostaly v roce 2020 odklad povinné školní docházky

Co na děti čeká?

 • po zveřejnění výsledků zápisu (14.4.) vytvoříme prostor pro individuální online setkání dítěte, rodiče a učitele
 • zájem o online setkání rodiče vyplní v přihlášce
 • dítě si zde může projít úkoly zápisu s paní učitelkou
 • rodiče se mohou zeptat na otázky, které je zajímají
 • odkaz na individuální online setkání (Meet) dostanou rodiče, kteří projevili zájem, na e-mail

Co k zápisu potřebují rodiče (zákonní zástupci)?

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o místě trvalého bydliště, pokud není shodné s trvalým bydlištěm zákonného zástupce

Kolik plánujete otevírat prvních tříd ve školním roce 2021 / 2022?

 • rádi bychom otevřeli 3 první třídy
 • v obvodu máme letos málo dětí
 • budeme rádi, když si vyberete naši školu

Kdo bude přijat na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • všichni žáci, převis žádostí letos nepředpokládáme

 

V případě, že se přihlásí více jak 90 žáků jsou pro přijetí následující kritéria:

 • žáci ze školského obvodu určeného zřizovatelem

 • žáci  z jiných obvodů do naplnění plánované kapacity podle těchto kritérií (důvody splňující kritéria nahlaste nebo předejte u zápisu):

 1. zdravotně postižení vyžadující bezbariérový přístup

 2. sourozenec navštěvující naši školu

 3. závažné rodinné důvody (popsat v žádosti o přijetí)

 4. sdílení pedagogického přístupu školy (Hejného metoda matematiky, Genetická metoda čtení, Čtenářské dílny, metody RWCT)

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo rozhodnout se, na kterou školu zapíše své dítě

Může se stát jako v minulosti, že naše dítě nepřijmete?

 • vzhledem ke klesajícímu počtu dětí v našem školském obvodu to není pravděpodobné

Které ulice patří do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

Ulice patřící do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 najdete zde

Budu žádat pro své dítě odklad školní docházky, jak mám postupovat?

 • Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podává pouze na školu příslušnou danému školskému obvodu.

 • Žádost si můžete předem připravit na formuláři zde.

 • K zápisu s sebou přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz.

 • S sebou vezměte vyřízené povinné podklady pro odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa).

 • Pro ty, kteří povinné podklady vyřízené ještě nemají, platí povinnost do 31.5. 2021 doložit škole doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa.

Žijeme v zahraničí a mé dítě zde bude plnit povinnou školní docházku. Je pro nás zápis povinný?

 • Ano, měl(a) byste své dítě zapsat na libovolnou českou školu, která se tak stane vaší kmenovou školou.
 • Dle §38 odst.3 zákona 531/24 žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí je zároveň žákem kmenové školy.
 • V tomto případě nemusíte navštívit školu osobně, ale musíte vyplnit elektronickou přihlášku zde  a oznámení o místě pobytu žáka v zahraničí s adresou školy, kterou žák navštěvuje a předpokládanou dobu, kdy se bude vzdělávat mimo území ČR.

Jak se dozvím, že jste mé dítě přijali?

Přijatí i nepřijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem (veřejný kód přihlášky) na www.zsjnkrnov.cz a na dveřích u hlavního vchodu do školy nejpozději ve středu 14.4. 2021 v 15:00 hod.