Zápis do 1. tříd

Zápis do první třídy by měl být velkým dnem pro naše budoucí prvňáky. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, Vás rodičů i nás těšících se učitelů společně užili, odpovídáme na některé z nejčastěji zmiňovaných otázek týkajících se zápisu:

Kdy proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2020 / 2021?

Ve čtvrtek 2. dubna a v  pátek 3. dubna 2020

V kolik hodin?

Od 14:00 – 17:00 hod.

Kterým dětem je zápis určen?

Dětem narozeným od 1.9. 2013 – 31.8. 2014 (které k 1. září dosáhnou věku 6-ti let)  a dále dětem, které dostaly v roce 2019 odklad povinné školní docházky

Co na děti čeká?

 • tématický zápis
 • jako vzpomínka na zápis malé překvapení
 • výstava učebnic, písanek a jiných pomůcek pro děti 1. tříd, rukodělné a výtvarné práce dětí 1. stupně
 • zábavné soutěže, hry, které si pro ně připravili starší spolužáci
 • prohlídka školy, do které mohou v září nastoupit
 • ve třídách budou na děti čekat paní učitelky, které hravou formou zjistí připravenost dětí na školní docházku

Co k zápisu potřebují rodiče (zákonní zástupci)?

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o místě trvalého bydliště, pokud není shodné s trvalým bydlištěm zákonného zástupce

Kolik plánujete otevírat prvních tříd ve školním roce 2020 / 2021?

 • k dispozici máme 3 první třídy
 • celková kapacita bude maximálně 90 žáků

Pokud se k vám přihlásí více žáků, otevřete 4 první třídy?

neotevřeme

Kdo bude přijat na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • žáci ze školského obvodu určeného zřizovatelem

 • žáci  z jiných obvodů do naplnění plánované kapacity podle těchto kritérií (důvody splňující kritéria nahlaste nebo předejte u zápisu):

 1. zdravotně postižení vyžadující bezbariérový přístup

 2. sourozenec navštěvující naši školu

 3. závažné rodinné důvody (popsat v žádosti o přijetí)

 4. sdílení pedagogického přístupu školy (Hejného metoda matematiky, Genetická metoda čtení, Čtenářské dílny, metody RWCT)

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo rozhodnout se, na kterou školu zapíše své dítě
 • škola musí přednostně vzít žáka z vlastního školského obvodu, ve školském obvodu máme v tomto roce 50 předškoláků

Může se stát jako v minulosti, že naše dítě nepřijmete?

vzhledem ke klesajícímu počtu dětí v Krnově i v našem školském obvodu to není pravděpodobné

Které ulice patří do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

Ulice patřící do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 najdete zde

Budu žádat pro své dítě odklad školní docházky, jak mám postupovat?

 • Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podává pouze na školu příslušnou danému školskému obvodu.

 • Žádost si můžete předem připravit na formuláři viz. níže.

 • K zápisu s sebou přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz.

 • S sebou vezměte vyřízené povinné podklady pro odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa).

 • Pro ty, kteří povinné podklady vyřízené ještě nemají, platí povinnost do 31.5. 2019 doložit škole doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa.

Žijeme v zahraničí a mé dítě zde bude plnit povinnou školní docházku. Je pro nás zápis povinný?

 • Ano, měl(a) byste své dítě zapsat na libovolnou českou školu, která se tak stane vaší kmenovou školou.
 • Dle §38 odst.3 zákona 531/24 žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí je zároveň žákem kmenové školy.
 • V tomto případě nemusíte navštívit školu osobně, ale musíte doručit Žádost o přijetí k povinné školní docházce a oznámení o místě pobytu žáka v zahraničí s adresou školy, kterou žák navštěvuje a předpokládanou dobu, kdy se bude vzdělávat mimo území ČR.

Jak se dozvím, že jste mé dítě přijali?

Přijatí i nepřijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem na www.zsjnkrnov.cz a na dveřích u hlavního vchodu do školy nejpozději ve středu 8.4. 2020 v 15:00 hod.