Pracovní sešity

Nákup pracovních sešitů

Vážení rodiče, podle Školského zákona 561/2004 Sb. je v §27 odst. 3 napsáno, že žáci základních škol mají právo na bezplatné poskytnutí učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou, podle MŠMT do této kategorie patří i pracovní sešity. Tyto by pak měly být žákům bezplatně půjčovány a žáci by je měli na konci roku nepoškozené (tedy i nepopsané) vracet, aby je škola mohla půjčovat dále.

Podle výkladu MŠMT může ředitel požádat rodiče o zaplacení pracovního sešitu s doložkou. Po zaplacení jsou tyto jejich vlastnictvím a na konci roku je škole nevrací.

Zákonní zástupci každého jednotlivého žáka mají právo požadavek k zaplacení pracovních sešitů odmítnout. V takovém případě nesmí být žák znevýhodněn, škola musí i jemu půjčit pracovní sešit a umožnit mu, aby jej nepopsaný na konci roku mohl vrátit.

Nemyslím si, že tento výklad je úplně správný. Podle mého pracovní sešity nepatří do kategorie učebnic a učebních textu, ale spíše do kategorie sešitů, jako spotřební materiál do kterého žáci píší a tím se znehodnocuje a který by si žáci měli kupovat sami.

Názor MŠMT však respektujeme a proto:

  1. Na rozpisu záloh na školní potřeby pro daný školní rok, které škola bude za úplatu pro vás zajišťovat, jsou vypsány i pracovní sešity (PS) a jejich soupis pro každou třídu. V odkaze zde se můžete seznámit v rámci daného ročníku s konkrétními pracovními sešity a jejich charakteristikou.
  2. Pokud za pracovní sešity zaplatíte, bereme to jako souhlas a nadále jsou ve vašem vlastnictví.
  3. Pokud s nákupem nesouhlasíte, částku za pracovní sešity hradit nemusíte, žádáme vás ovšem o informování třídního učitele, že nákup pracovních sešitů odmítáte.
  4. Třídní učitel zajistí půjčení pracovních sešitů žákovi.
  5. Na konci školního roku žák pracovní sešity odevzdá.
  6. Pokud bude sešit popsaný nebo poničený, bude za něj požadována náhrada v plné výši.

Vzhledem k vysoké administrativní náročnosti  při evidenci, půjčování, výběru, kontrole a účtování případných náhrad děkuji všem rodičům, kteří k problematice pracovních sešitů budou přistupovat jako doposud.

Karel Handlíř

Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2023/2024

Nejnovější příspěvky
Archivy