Školní metodik prevence

Metodik prevence:

Mgr. Hana Tabachová

                +420 776 551 902
aaaaaaa[email protected]

Konzultace:

čtvrtek   15:00 – 16:00  hod.

v případě potřeby podle dohody

Metodik primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje na individuální, skupinovou, třídní a celoškolní preventivní programy, které jsou u žáků školy zaměřené na předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné látky a
 • psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

Dále na rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruch přijmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)
Book in library with open textbook,education learning concept