Informace k zahájení školního roku

Aby byl začátek pro všechny co nejpohodovější, přečtěte si následující užitečné informace.

Zahájení školního roku - prvňáci

Prvňáčky přivítáme i s rodiči v úterý 1. září v 9:00 hodin.

Zahájení školního roku - 2.-9. třídy

Školní rok zahájíme v úterý 1. září v 8:00 hodin.

Rozmístění tříd 1. stupeň

Rozmístění tříd 2. stupeň

Objednávky obědů

Složenky, přihlášky a čipy je možné vyzvednout ve školní jídelně od 9:00 – 13:00 hodin.

Výdej obědů

V úterý 1.9. probíhá výdej  od 11:00 – 13:00 hod.

Strávník musí být přihlášený.

Provoz školní družiny

Družina bude 1.9. otevřena od 6:00 – 15:00 hod.

V dalších  dnech pak od 6:00 – 16:30 hod.

Adaptační kurzy 6. tříd

Opatření Covid

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

Co mají zajistit rodiče?

Každý žák si donese do školy krabičku papírových kapesníků

Jak bude škola postupovat pokud se objeví žák s příznaky onemocnění?

Učitel, který vyhodnotí, že žák má příznaky, změří teplotu, postaví na chodbu a kontaktuje vedení školy.

Vedení školy žáka odvede na ošetřovnu, opět změří teplotu a kontaktuje rodiče.

Do doby vyzvednutí rodiči bude žák na ošetřovně.

Plánuje škola nějaké zvláštní omezení ve vztahu ke koronaviru?

  • důraz na hygienu rukou
  • kontrolovaný a postupný přístup do školy
  • omezení pohybu o přestávkách
  • častější dezinfekce prostor
  • postupné ukončování výuky, aby nedocházelo v jídelně k příliš velké koncentraci žáků

Pokud žák zůstane doma, bude vzdělávaný distančně?

V případě nemoci budeme postupovat standartě jako před  koronavirem. Na prvním stupni dostanou žáci úkoly přes Edupage, na druhém stupni si mohou úkoly vyžádat u vyučujících přes Edupage.

Pokud výuková lekce není zpracovaná zasílá učitel téma a odkaz na učebnici.

Dotaz, na který jste nenašli odpověď napište na [email protected]

Archivy