Seznamy pracovníků

Vedení školy

Mgr. Karel Handlíř
ředitel školy

[email protected]
+420 739 040 461

Mgr. Eva Nevídalová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

[email protected]
+420 739 040 415

Mgr. Hana Wiedemanová
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

[email protected]
+420 739 040 431

Správní zaměstnanci

Ing. Jitka Suchomelová
ekonomka

[email protected]
+420 739 040 401

Ivana Moravcová
hospodářka, spojovatelka

[email protected]
+420 739 040 393

Pavla Křištofová
školnice

[email protected]
+420 739 040 408

Učitelé

Mgr. Aneta Bartoníčková
třídní učitelka: 6.B
vyučuje: AJ, NJ

[email protected]

Mgr. Monika Bártová
vyučuje: RJ

[email protected]

Mgr. Leona Kopcová
vyučuje: 1. stupeň a Vv

[email protected]

Mgr. Iva Brožovičová
vyučuje: M, F

[email protected]

Mgr. Jana Franková
třídní učitelka 3.A

[email protected]

Mgr. Monika Galušková
třídní učitelka 5.C

[email protected]

Mgr. Karel Handlíř
ředitel
vyučuje: Z, TV

[email protected]

Mgr. Magdaléna Handlířová
třídní učitelka: 8.C
vyučuje: ČJ, AJ

[email protected]

Mgr. Petra Havlíčková
speciální pedagog

[email protected]

Mgr. Alice Hlaváčová
třídní učitelka 7.C
vyučuje: AJ

[email protected]

Mgr. Ilona Jordan Došlíková
třídní učitelka 8.B
vyučuje: Aj

[email protected]

Mgr. Romana Janková
vyučuje: Z, RJ

[email protected]

Mgr. Martina Jiroušková
třídní učitelka 2.A

[email protected]

Mgr. Kateřina Jonášová
třídní učitelka 3.C

[email protected]

Mgr. Martin Kopeček
vyučuje: TV, Př, F, HV

[email protected]

Mgr. Petra Kořístková
třídní učitelka 4.B

[email protected]

Mgr. Kamila Koukolová
výchovná poradkyně
vyučuje: OV, VP, TV

[email protected]

Mgr. Hana Kratochvílová
třídní učitelka 2.B

[email protected]

Mgr. Lukáš Křehlík
třídní učitel: 7.B
vyučuje: AJ, OV

[email protected]

Mgr. Kateřina Kubalová
třídní učitelka 5.B

[email protected]

Ing. Pavlína Říhová
vyučuje: Inf, Pč

[email protected]

Mgr. Kamila Lukszová
vyučuje JČ, JN

[email protected]

Mgr. Jana Matějková
třídní učitelka 1.B

[email protected]

Mgr. Silvie Metelková
třídní učitelka 9.A
vyučuje: JČ, VkZ

[email protected]

Mgr. Irena Štěpánková
třídní učitelka: 6.A
vyučuje: Ch, Př

[email protected]

Mgr. Martina Mrkvanová
třídní učitelka 1.A

[email protected]

Mgr. Markéta Mylková
vyučuje: M, Př

[email protected]

Mgr. Eva Nevídalová
zástupce ředitele pro 1. stupeň
vyučuje: 1. stupeň

[email protected]

Mgr. Kateřina Nováková
speciální pedagog
třídní učitelka 5.A

[email protected]

Mgr. Pavlína Nováková
třídní učitelka 9.B
vyučuje: M, Př, VkZ

[email protected]

Mgr. Veronika Nováková Matelová
speciální pedagog

[email protected]

Mgr. Svatava Olejková
speciální pedagog

[email protected]

Mgr. Veronika Pazderová
koordinátorka ICT
vyučuje: Inf, Pč

[email protected]

Mgr. Věra Petlachová
třídní učitelka: 6.B
vyučuje: M, Př

[email protected]

Mgr. Viktor Petrskovský
třídní učitel 8.A
vyučuje: JČ, TV, VkZ

[email protected]

Mgr. Iva Rudolfová
třídní učitelka 2.C

[email protected]

Mgr. Marcela Rychtová
metodička prevence
třídní učitelka 9.C
vyučuje: ČJ, VV

[email protected]

Ph.Dr. Roman Sukač
vyučuje: AJ

[email protected]

Mgr. Simona Sigmundová
třídní učitelka: 7.B
vyučuje: AJ, NJ

[email protected]

Mgr. et Mgr. Petr Studnička
školní psycholog

[email protected]

Mgr. Zdeněk Škůrek
třídní učitel 4.C

[email protected]

Mgr. Pavel Šprinz
třídní učitel 7.A
vyučuje: D

[email protected]

Mgr. Hana Štechová
třídní učitelka 3.B

[email protected]

Mgr. Monika Veselková
třídní učitelka 6.C
vyučuje TV, M, SaPa

[email protected]

Mgr. Jana Vlachová
třídní učitelka 7.C
vyučuje: AJ, OV

[email protected]

Mgr. Hana Wiedemanová
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
vyučuje: VkZ, D, Pol

[email protected]

Mgr. Jana Zdráhalová
třídní učitelka 1.C

[email protected]

Asistenti

Mgr. Markéta Čeřeňová
asistent pedagoga

[email protected]

Alena Dlabajová
asistentka pedagoga

[email protected]

Iva Wiesnerová
asistentka pedagoga

[email protected]

Bc. Martin Klečka
sociální pedagog
asistent pedagoga

[email protected]

Žaneta Šamánková
asistentka pedagoga

[email protected]

Bc. Kateřina Mišurcová
asistentka pedagoga

[email protected]

Petra Bujoková
asistentka pedagoga

[email protected]

Mgr. Kamila Ščudlová
sociální pedagog
asistentka pedagoga

[email protected]

Mgr. Kristýna Mrkvová
asistentka pedagoga

[email protected]

Veronika Svobodová
asistentka pedagoga

[email protected]

Bc. Hana Tabachová
asistentka pedagoga

[email protected]

Pavel Křiva
asistent pedagoga

[email protected]

Mgr. Svatava Olejková
asistent pedagoga

[email protected]

Jana Židová
asistent pedagoga

[email protected]

Bc. Adriana Zingopisová
asistent pedagoga

[email protected]