Seznamy pracovníků

Vedení školy

Mgr. Karel Handlíř
ředitel školy

handlir@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 461

Mgr. Eva Nevídalová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

nevidalova@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 415

Mgr. Hana Wiedemanová
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

wiedemanova@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 431

Mgr. Markéta Mylková
zástupkyně ředitele pro pedagogický rozvoj

mylkova@zsjnkrnov.cz
+420

Správní zaměstnanci

Ing. Jitka Suchomelová
ekonomka

suchomelova@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 401

Ivana Moravcová
hospodářka, spojovatelka

moravcova@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 393

Aneta Šarmanová
administrativní pracovník

sarmanova@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 393

Pavla Křištofová
školnice

skolnik@zsjnkrnov.cz
+420 739 040 408

Učitelé

Mgr. Aneta Bartoníčková
třídní učitelka: 7.B
vyučuje: AJ, NJ

bartonickova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Monika Bártová
vyučuje: RJ

bartova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Iva Brožovičová
vyučuje: M, F

brozovicova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Jana Franková
třídní učitelka 4.A

frankova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Monika Galušková
třídní učitelka 3.B

galuskova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Karel Handlíř
ředitel
vyučuje: Z, TV

handlir@zsjnkrnov.cz

Mgr. Magdaléna Handlířová
třídní učitelka: 9.C
vyučuje: ČJ, AJ

handlirova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Petra Havlíčková
speciální pedagog

havlickova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Alice Hlaváčová
třídní učitelka 8.C
vyučuje: AJ

hlavacova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Romana Janková
vyučuje: Z, RJ

jankova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Martina Jiroušková
třídní učitelka 1.A

jirouskova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Kateřina Jonášová
třídní učitelka 4.C

jonasova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Ilona Jordan Došlíková
třídní učitelka 9.B
vyučuje: Aj

doslikova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Marcela Fryštacká
třídní učitelka 1.C

frystacka@zsjnkrnov.cz

Mgr. Martin Kopeček
vyučuje: TV, Př, F, HV

kopecek@zsjnkrnov.cz

Mgr. Petra Kořístková
třídní učitelka 5.B

koristkova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Kamila Koukolová
výchovná poradkyně
vyučuje: OV, VP, TV

koukolova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Hana Kratochvílová
třídní učitelka 1.B

kratochvilova.h@zsjnkrnov.cz

Mgr. Lukáš Křehlík
třídní učitel: 8.B
vyučuje: AJ, OV

krehlik@zsjnkrnov.cz

Mgr. Kamila Lukszová
vyučuje JČ, JN

lukszova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Jana Matějková
třídní učitelka 2.B

matejkova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Silvie Metelková
třídní učitelka 6.C
vyučuje: JČ, VkZ

metelkova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Martina Mrkvanová
třídní učitelka 2.A

mrkvanova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Markéta Mylková
zástupce ředitele pro pedagogický rozvoj

vyučuje: M

mylkova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Eva Nevídalová
zástupce ředitele pro 1. stupeň
vyučuje: 1. stupeň

nevidalova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Kateřina Nováková
speciální pedagog
třídní učitelka 3.A

novakovak@zsjnkrnov.cz

Mgr. Pavlína Nováková
třídní učitelka 9.B
vyučuje: M, Př, VkZ

novakovap@zsjnkrnov.cz

Mgr. Veronika Nováková Matelová
speciální pedagog

matelova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Svatava Olejková
speciální pedagog

olejkova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Veronika Pazderová
koordinátorka ICT
vyučuje: Inf, Pč

pazderova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Věra Petlachová
třídní učitelka: 7.B
vyučuje: M, Př

petlachova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Viktor Petrskovský
třídní učitel 9.A
vyučuje: JČ, TV, VkZ

petrskovsky@zsjnkrnov.cz

Mgr. Marcela Rychtová
třídní učitelka 6.A
vyučuje: ČJ, VV

rychtova@zsjnkrnov.cz

Ing. Pavlína Říhová
vyučuje: Inf, Pč

rihova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Simona Sigmundová
třídní učitelka: 8.B
vyučuje: AJ, NJ

sigmundova@zsjnkrnov.cz

Mgr.  Veronika Ježková
školní psycholog

psycholog@zsjnkrnov.cz

Mgr. Hana Tabachová

metodik prevence

vyučuje: TV

tabachova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Zdeněk Škůrek
třídní učitel 5.C

skurek@zsjnkrnov.cz

Mgr. Pavel Šprinz
třídní učitel 8.A
vyučuje: D

sprinz@zsjnkrnov.cz

Mgr. Hana Štechová
třídní učitelka 4.B

stechova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Irena Štěpánková
třídní učitelka: 7.A
vyučuje: Ch, Př

stepankova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Barbora Vaňková
třídní učitelka: 5.A

vankova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Monika Veselková
třídní učitelka 7.C
vyučuje TV, M

veselkova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Jana Vlachová
třídní učitelka 8.C
vyučuje: AJ, OV

vlachova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Ivo Vondra
třídní učitel 3.B

vondra@zsjnkrnov.cz

Mgr. Hana Wiedemanová
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
vyučuje: VkZ, D, Pol

wiedemanova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Jana Zdráhalová
třídní učitelka 2.C

zdrahalova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Petra Zlámalová
vyučuje: M, Př

zlamalova@zsjnkrnov.cz

Asistenti

Bc. Jana Michl-Bernardová
asistent pedagoga

michl-bernardova@zsjnkrnov.cz

Alena Dlabajová
asistentka pedagoga

dlabajova@zsjnkrnov.cz

Lenka Čechová
asistentka pedagoga

cechova@zsjnkrnov.cz

Bc. Martin Klečka
sociální pedagog
asistent pedagoga

klecka@zsjnkrnov.cz

Žaneta Šamánková
asistentka pedagoga

samankova@zsjnkrnov.cz

Bc. Kateřina Mišurcová
asistentka pedagoga

misurcova@zsjnkrnov.cz

Petra Bujoková
asistentka pedagoga

bujokova@zsjnkrnov.cz

Mgr. Kamila Ščudlová
sociální pedagog
asistentka pedagoga

scudlova@zsjnkrnov.cz

Lucie Jiříková
asistentka pedagoga

mrkvova@zsjnkrnov.cz

Veronika Svobodová
asistentka pedagoga

svobodova@zsjnkrnov.cz

Lucie Papadopulosová
asistentka pedagoga

papadopulosova@zsjnkrnov.cz

Pavel Křiva
asistent pedagoga

kriva@zsjnkrnov.cz

Jana Židová
asistent pedagoga

zidova@zsjnkrnov.cz

Miriam Kačurová
asistent pedagoga

kacurova@zsjnkrnov.cz

Kateřina Lišková
asistent pedagoga

liskova@zsjnkrnov.cz

Anna Křivová
asistent pedagoga

krivova@zsjnkrnov.cz

Kateřina Brožovičová
asistent pedagoga

brozovicovak@zsjnkrnov.cz

Mgr. Kataryna Matviychuk
asistent pedagoga pro UA

matviychuk@zsjnkrnov.cz