„Rozvoj názornosti ve výuce matematiky a ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“

Název projektu:     „Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17″

Reg. číslo projektu:               CZ.1.07/1.1.24/02.0009

Poskytovatel dotace:             Moravskoslezský kraj

Název dotačního programu:   OP VK Oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Celkové výdaje projektu:        2 519 571,60 Kč

Z toho dotace OPVK:              2 519 571,60 Kč

Cíl projektu:

Cílem je zavedení nových metod do výuky, které by koncepčně a zážitkovou formou podpořily růst matematické gramotnosti žáků 1. i 2. stupně základní školy. Důležitým faktorem je propojení výhod mezipředmětových vazeb, obrazotvornosti, návaznosti na praktický život (řemesla). 

Stručný popis projektu:

První stupeň se do projektu zapojí postupným zavedení principů a metodik výuky matematiky dle prof. Hejného. Jedná se o praktickou a ověřenou koncepci, kterou technicky podporují existující učebnice, metodické pomůcky i vzdělávací programy pro učitele. Počítá se s náslechy, hospitacemi a supervizemi. Učitelé postupně absolvují několik navazujících vzdělávacích modulů tak, aby byly schopni následně metody sami do výuky implementovat a pilotně ověřit.

Druhý stupeň se do projektu zapojí postřednictvím vzdělávací sekce matematiky, kdy vyučující matematiky 1. a 2 stupně spolu s vyučujícími technických předmětů navrhnou 10 multifunkčních stanovišť do venkovní matematické laboratoře, která budou fungovat na podobném principu jako metoda prof. Hejného. Zde bude princip povýšen o návaznost na praktický život (řemesla). Pro stanoviště bude vytvořeno 50 praktických úkolů, které budou navozovat co nejrealističtější praktické problémové situace, se kterými se žáci v dospělosti mohou setkávat a pro které se dnes vlastně matematiku učí. Tvůrci stanovišť a úkolů rovněž absolvují inspirativní vzdělávací moduly, budou účastni i pilotnímu ověření, z něhož se vytvoří evaluační záznam.

Aktivita 1: Zavedení výuky matematiky podle metody prof. Hejného

Aktivita 2: Navržení a vybudování venkovní matematické laboratoře zaměřené na posílení názornosti

Aktivita 3: Pilotní ověření 50 úkolů na stanovištích venkovní matematické laboratoře

Informace o projektu:

Informační brožurka o projektu

 

Žadatel:  ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace: 1.6. 2013 – 31.12. 2014

DSC 0009 DSC 0017 DSC 0020 DSC 1144
DSC 1156 DSC 1159 DSC 1216 DSC 1223

Koordinace projektu ve škole:      Mgr. Karel Handlíř

OP VK