KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

Tak a je tu opět poslední červnový pátek a s ním konec školního roku, škola ztichne a tak trochu osiří. My všichni a tím myslím…

Pojďte si hrát a bádat

V novém školním roce 2024/2025 otevíráme pro 5., 6. a 7. třídy nový kroužek “Hravé bádání”. Na co se můžete těšit?  Budeme ovládat…

Tanec jim sluší ...

Pokud jste se náhodou vydali na horkou letní procházku kolem SVČ Méďa v pátek 21. června v podvečer, určitě jste zaslechli tóny taneční…

ATLETIKA NÁS BAVÍ

ŠKOLNÍ ATLETICKÉ KOLO V pondělí 24.6 se žáci nižšího stupně sešli na atletickém stadionu, kde se utkali mezi sebou ve…

NOVÁ ČÍSLA ŠKOLNÍHO ČASOPISU

JANÁČKŮV EXPRES 2+3   Máme pro vás hned dvě nová čísla školního časopisu plná rozhovorů, kvízů, zajímavostí a literární tvorby žáků.…

Vítáme léto pozdravem Slunci

PROJEKTOVÝ DEN V ZOO

Skvělý zážitek pro naše studenty - den v ZOO Ostrava V úterý 4.6. jsme s radostí uspořádali projektový den v zoo Ostrava s 6.B! Byla to…

Přeborník školy v šachu – 2024

V pondělí 17. června se uskutečnil další ročník šachového turnaje o přeborníka naší školy v šachu. Letos se nám přihlásilo celkem 31 dětí. Z prvního…

→ Všechny aktuality

Proč volit právě

naši školu

Ráda učím na této škole, protože mám možnost se neustále vzdělávat a posouvat se profesně dál. Je zde spousta úžasných malých i velkých bytostí - žáků a kolegů.

Martina Mrkvanová, učitelka

Přestože jsem svým dětem ZŠ Janáčkovo náměstí nevybrala záměrně, byla totiž jejich tzv. spádová škola, neměnila bych. Jedná se o školu aktivní, přátelskou, neustále se vyvíjející, spolupracující s rodiči a hlavně - mé děti jsou v ní spokojené.

Markéta Bezručová Jurošková, rodič

U školy oceňuji vstřícnost a otevřenost směrem k rodičům. Máme možnost aktivně se podílet na životě a směřování školy, navštěvovat vyučovací hodiny.

Jana Mojžíšová, rodič

Jsme otevřenou školou – během celého školního roku lze u nás po domluvě navštívit vybranou hodinu a seznámit se se stylem výuky. Pro rodiče pořádáme týden otevřených hodin a sobotní školu. Třídní učitelé, stejně jako učitelé jednotlivých předmětů, připravují pro rodiče pravidelné konzultační hodiny.

Zakládáme si na tom, že jsme školou, která nabízí podporu dětem nadaným, stejně jako dětem, které potřebují různou formu pomoci.

Na škole působí široký poradenský tým – 4 speciální pedagogové, kariérní poradce a školní psycholog. Nově také KIVA tým, který se zabývá prevencí šikany a pomáhá vytvářet bezpečné prostředí na škole.

KiVa proti šikaně

Program s vysokou účinností zamezuje a snižuje výskyt šikany a sociální úzkosti, zapojuje žáky, učitele, vychovatele i rodiče.

Rozvíjíme čtenářství

U dětí rozvíjíme čtenářskou gramotnost a podporujeme pisatelství. Zaměřujeme se také na kritické myšlení, jež dětem pomáhá porozumět informacím.

Škola s 5P

Pět P, které slouží rozvoji žáků a podporují jejich talenty, zájmy a dovednosti.

617

žáků

50

učitelů

27

tříd

19

asistentů

9

vychovatelů