1. stupeň

Od pondělí 25. 5. 2020 je umožněn, za specifických podmínek, pro žáky 1. stupně přístup do školy. Vzdělávací činnosti budou organizovány prostřednictvím dětských skupin o maximálním počtu 15 žáků. Na základě našich možností bude otevřeno maximálně 16 skupin.

Přihlášky

Přihlašování bude probíhat přes EduPage od 11.5. (12:00 hod.) do 17.5.2020 do 23:00.

Pozdější zařazení do skupin nebude možné!

Na základě přihlášek vytvoříme skupiny o kterých budete informováni.

Skupiny

Do které skupiny patříte se dozvíte ve  zprávě v Edupage, po uzavření přihlášek, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. (16:00 hod.).

Skupiny budou barevně odlišené. 

Pro skupiny budou určené vchody.

Co se bude učit?

Dopolední část 3-4 hodinové bloky budou zaměřeny na výuku matematiky, jazyka českéhoostatních předmětů (prvouka, vlastivěda, přírodověda, jazyk anglický …)

Jak se bude učit?

Výukový blok bude mít 60 min. a přestávka 15 min., jednotlivé skupiny budou mít výuku v jiný čas dle rozpisu tak, aby přestávku měly současně na pavilonu jen 2 skupiny.

Kdo bude učit?

Dopolední blok budou zajišťovat paní učitelky.

Odpolední blok paní vychovatelky a paní asistentky.

Co bude odpoledne?

Odpolední část bude zaměřená na relaxační činnosti (hry, pohyb, výtvarné, hudební, pracovní, čtenářské a jiné činnosti).

Příchody dětí na oběd a zpět do školy.

Jaké budou skupiny?

Skupiny budou vytvořeny ročníkově podle času odchodů dětí.

Obědy

 • obědy budou ve školní jídelně
 • na obědy mohou chodit jen děti, které budou ve skupinách s odpoledními aktivitami
 • samostatný příchod dítěte na oběd není možný

OnLine výuka

Bude probíhat dále prostřednictvím Edupage a Google Meet.

Pravidla

Pravidla pro ŽÁKY

 

Pravidla pro RODIČE

 

Pravidla pro UČITELE

 

Při nedodržení pravidel, může být žák z výuky vyloučen.

Rizikové skupiny

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic
 • Onemocnění srdce a cév 
 • Porucha imunitního systému
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • Chronické onemocnění ledvin nebo jater

Čestné prohlášení

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?
Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Ke stažení [15.51 KB]

Musí být odevzdáno v den nástupu!!!

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

Kdo se může vrátit do školy?

Každý žák 1. – 5. třídy, který nepatří do rizikové skupiny nebo nežije ve společné domácnosti s takovou osobou.

Do kdy se mohu přihlásit?

termín pro přihlášení prostřednictvím Edupage je 17.5. do 23:00 hod.

Budou skupiny podle tříd?

 • nebudou, budou podle ročníků a odchodů dětí ze školy
 • děti ze stejných tříd a se stejným časem odchodu budeme dávat k sobě

Kdo bude žáky učit?

 • skupiny v daném ročníku budou učit třídní učitelé těchto ročníků
 • zatím to vypadá, že skupiny budou učit jen učitelé prvního stupně

Mohu začít navštěvovat dětské skupiny později?

ne, nařízení říká, že pozdější zájemce nesmíme přijmout

Co když nepřinesu čestné prohlášení?

nebudete puštěni do školy

Budou děti mít roušky?

ve společných prostorách školy děti roušky budou mít, ve třídách bude záležet na domluvě mezi žáky a učitele (učitelé jsou z větší části přístupni roušky ve třídě nenosit)

Je účast povinná?

ano pro přihlášené je účast povinná

V kolik hodin si můžeme děti vyzvednout u jídelny a po obědě ve škole?

U jídelny i u školy si děti můžete vyzvednout podle rozpisu, nebo kontaktovat vychovatele. 

Pozor! Každá skupina přichází v jiný čas a v případě hezkého počasí může být venku (trvale určený sektor).

Rozpis příchodů k jídelně a návratů do školy.

Bude dále probíhat i dálková výuka?

 • ano,  podobně jako doposud  úkoly a testy budou zveřejňovány na Edu a k dispozici bude i odpolední Meet. 
 • podrobnosti, pravidla, linky a termíny vám sdělí třídní učitelé po uzávěrce přihlášek a rozdělení do skupin
 • v případě potřeby můžeme techniku zapůjčit

Budou se žáci muset učit ještě doma, nebo vše zvládnou ve škole?

většinu věcí by měli zvládnout ve škole, na doma budou mít jen procvičovací úkoly podobné těm, které dostávají za normálního režim

Kdy budou žáci začínat a kdy končit?

 • nástupy jednotlivých skupin budou po 15 min. vždy tak, aby jedním vchodem vcházela jedna skupina a v prostorách šatny byla sama
 • skupiny budou nastupovat postupně v 7:45, 8:00, 8:15, 8:30
 • skupiny budou končit postupně ve 12:00

Pokud dítě nebude ve škole mám právo na OČR?

 • pokud patří dítě nebo rodinný příslušník ve společné domácnosti k ohrožené skupině, rodič možnost čerpat OČR

Bude v provozu školní družina?

Ne, družina jako taková fungovat nebude. Děti, které nebudou odcházet po výukovém bloku (obědě) domů, budou dále pokračovat ve své skupině s vychovatelem. Maximálně však do 16:00 hodin.

Dotaz, na který jste nenašli odpověď napište na [email protected]

Archivy