Grafické logo školy – soutěž

Pravidla soutěže:
    – Termín odevzdání soutěžních návrhů je 26.9. 2008 do 16:00 hod. řediteli školy a to:
o Písemně na adresu

Základní škola Krnov
Mgr. Karel Handlíř
Janáčkovo nám. 17
794 01 Krnov

o Osobně v sídle školy
o Prostřednictvím e-mailu: [email protected]
    – Účastník soutěže souhlasí, aby vítězný návrh byl používán jako oficiální logo školy (na webu, všech tiskovinách …).
    – Autor vítězného návrhu umožní škole bezplatně toto logo nekomerčně využívat na časově neomezenou dobu.
    – O tvůrci loga bude informovat školní web.
    – Účastníci nemají právo na proplacení náhrad spojených s tvorbou návrhu
    – Autor vítězného návrhu získá odměnu ve výši 1000,- Kč
    – Vítězný návrh bude vyhlášen 8.11.2008

 Aktualizováno: výsledek soutěže

Archivy