Kriteria pro přijetí do matematických tříd

Název projektu:   “Zeus a praotec Čech ruku v ruce putují do Krnova a okolí”

Poskytovatel dotace:            MŠMT ČR

Název dotačního programu: RP Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008

Výdaje na projekt celkem:   103 244 Kč

Z toho dotace MŠMT ČR:        98 000 Kč

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zlepšení čtenářské gramotnosti, motivuje žáky ke čtení prostřednictvím společného tématu – báje a pověsti. Žáci vedeni koordinátory projektu se  vzájemně při  besedách seznamují formou knih s danou tématikou. Zdokonalují se ve čtenářské dovednosti ave schopnosti komunikace. Obohatí si slovní zásobu, formou otázek z přečteného úryvku se zlepší jejich úroveň danému textu porozumět. Součástí projektu je vyhodnocení nárůstu čtenářských dovedností, zdokumentování průběhu programu, jeho prezentace před žáky a rodiči.

zeus

Vedoucí projektového týmu:   Mgr. Silvie Seidlová

200903241540 L_Logotype_CZ_male

Nejnovější příspěvky
Archivy