Evropský domov: Prudnik – Krnov

Ve čtvrtek 10. prosince navštívila delegace žákovského parlamentu naši partnerskou školu Gimnazjum Kardynala Stefana Wyszňskiego v polském Prudniku. Téma setkání „Úmluva o právech dětí“ bylo tak trochu dáno mezinárodním dnem lidských práv, který připadá na 10.12. Na setkání vystoupila jako host také poslankyně polského Sejmu a  starosta Prudniku.

Ve druhé časti setkání jsme ve 3 skupinách vytvářeli papírový vánoční stromeček a psali svá přání na hvězdy, které budou připomínat tak trochu vánoční atmosféru setkání. Dorozumívání s našimi polskými přáteli nebylo jednoduché. Využívali jsme znalosti angličtiny, podobnosti našich jazyků a samozřejmě také gestikulaci rukama, nakonec jsme se přece jen domluvili.

 

Po obědě nás čekala návštěva kanceláře poslankyně polského Sejmu a diskuse nad tématy: suverenita států Evropské unie, naše představy o navázaném partnerství mezi našimi školami a další. Byl to krásný den a my se už těšíme, že v jarních měsících budeme hostit naše nové přátele u nás v Krnově.

                                                                Text: A. Gemelová, K. Handlíř

Nejnovější příspěvky
Archivy