Seznam a časový plán aktivit

 

Seznam a časový plán aktivit: 

Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace pěti aktivit, které probíhají v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012.

Číslo a název aktivity: Harmonogram aktivit

1. Příprava a zahájení realizace modulu "Rozšíření nabídky asistenčních služeb"

2. Příprava a zahájení realizace modulu "Rozšíření nabídky asistenčních služeb" 

3. Příprava a zahájení realizace modulu "Prevence předčasného odchodu žáků ze systému vzdělávání formou individuální práce

4. Příprava a realizace modulu "Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků"

5. Realizace komplexního programu podpory 

 

Časový harmonogram projektu 2010
Číslo aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. x x x                  
2. x x x           x      
3.     x x x x x x        
4.             x x        
5.       x x x x x x x x x

 

Časový harmonogram projektu 2011
Číslo aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. x               x      
5. x x x x x x x x x x x x
Časový harmonogram projektu 2012
Číslo aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. x                      
5. x x x x x x            

 

  

Archivy