Termín oslav 50 let školy stanoven


Termín oslav 50 let školy stanoven


 

          Termín avizovaných oslav 50 let školy byl konečně stanoven. Vzhledem k množícím se dotazům ze strany absolventů a bývalých učitelů na přesný termín oslav bylo konečně po dlouhých úvahách, diskusích a sporech mezi členy přípravného výboru rozhodnuto uskutečnit oslavy ve dnech

 16. a 17. září 2011

         Jedná se o páteksobotu. Přesný program bude včas zveřejněn, předběžně to vypadá tak, že v pátek celý den a v sobotu dopoledne bude možné projít školu a prohlédnout si budovy školy, zakoupit si almanach k 50. výročí a setkat se s některými bývalými učiteli a bývalými spolužáky. Pokud se uskuteční průvod městem, bude tomu v sobotu v poledne. Absolventům, kteří si budou dělat třídní sraz v době oslav, doporučujeme včas zamluvit si místa v pohostinských zařízeních.

         Stále platí výzva pro absolventy, kteří mají zajímavé materiály z historie školy (třídní fotografie, fotografie z akcí, písemné vzpomínky, pozoruhodné dokumenty, apod.), aby byli tak laskavi a co nejdříve je zapůjčili organizátorům oslav.

Přípravný výbor oslav:

Mgr. Hana Wiedemanová, Mgr. Marcela Rychtová, Mgr. Karel Handlíř, Mgr. Filip Andziol

 Kontakty:

tel. škola     554 617 588

e-mail     [email protected] (příp. osobní emaily členů přípravného výboru)

stránky školy     www.zsjnkrnov.cz

Na závěr jedno “aktuální” foto z lyžařského kurzu. Kdo pozná rok a účastníky kurzu a přihlásí se organizátorům, bude odměněn.

 

Za organizátory oslav Filip Andziol

Nejnovější příspěvky
Archivy