Učení na sněhu

Všechny 4. třídy se na začátku února vypravily na Malou Morávku za krásami zimní přírody. Po příjezdu na Rychtu jsme se vydali na procházku. Zde jsme zahájili výuku přírodovědy v kooperativních skupinách. Paní učitelka Bokischová si připravila pro děti zajímavé úkoly – určovaly různé druhy jehličnatých stromů, pozorovaly listnaté stromy v zimě, hledaly stopy zvířat.

   

Po vydatném obědě jsme šli ke krmelci nakrmit lesní zvířátka. Poté jsme se vydali na lyžařský svah, kde pro nás byla připravena sáňkařská dráha. Jezdili jsme šusem na pytlích a talířích. Zasoutěžili jsme si ve sprintu do kopce a sjezdu dolů. Méně otužilé děti odešly na horký čaj do ubytovny. Ty zdatnější vydržely sáňkovat déle a pořádně si sněhu užily.

   

Večer jsme se sešli v místnosti plné trofejí, vyhodnotili svou dopolední činnost a společně jsme si zazpívali. Poté se děti dívaly na pohádku, nebo hrály společenské hry.

   

Druhý den čekalo na žáky učení poznáváním i zábavou. Pan učitel Z. Škůrek nachystal hudební soutěže, hádanky a zpěv s kytarou. Paní uč. L. Bokischová si připravila zajímavé úkoly pro orientaci v terénu. Děti pracovaly s buzolou, kompasem, mapou a učily se poznávat světové strany. J. Kryštofová učila děti zdravovědu, jak poskytnout první pomoc. Paní učitelka M. Banovcová seznámila žáky s historií Malé Morávky, s nejbližšími přírodními zajímavostmi. Skládali znak obce a vytvořili krátké básničky o našem pobytu:

   

 

Na Rychtě se máme krásně,rádi o ní píšem básně.Stopy zvířat hledáme,vždycky všechny najdeme.Sáňkujeme, bobujeme,proto rádi vše sjedeme.Postavíme sněhuláky,hodně sněhu na palčáky.Zvířata vycpané tu mají,jako živé se nám zdají.Na Morávce Rychta je,kolem kopců plno je.Malá Morávka je ráj, hodně zvířátek tu maj.Hlavně nevyplazuj jazyk,všechno ledem pokryl mrazík.

 

Dětem se zimní pobyt na horách líbil. Všechny byly velmi spokojené.Poděkování patří také všem učitelům, kteří se na této akci podíleli.

 

         

 

 

 

Předchozí

Archivy