Aptační kurzy pro žáky 6.tříd

Ve školním roce 2011/2012 proběhnou adaptační kurzy v rámci projektu "Spolu to zvládneme III". Projekt slouží nejen pro stmelování nově tvořícího se kolektivu a budování  sociálních vztahů, ale i pro rozvoj schopnosti spolupráce dětí, při formování pravidel třídy, schopnostech vzájemné tolerance a umění komunikace. Ve druhé části projektu  "Spolu to zvládneme" budou všechny tyto činnosti využity při spolupráci s partnerskými třídami 1.ročníku. Účast každého žáka je nutná, adaptační kurz je nedílnou součástí vzdělávacího programu.

Pro žáky 6. tříd proběhnou v  těchto termínech:

 

    6.M      1.-3.9.2011    6. A      5.-7.9.2011      6.B       7.-9.9.2011

Mail kontaktní osoby: [email protected],     telefon: 739 066 792

Předpokládaná cena : 500,-Kč ( v ceně je zahrnuta cesta, strava, ubytování, projektové tričko)

V případě platební neschopnosti je možná individuální domluva s vedením školy o úhradě.

 

Platbu je nutno provés  do 23.8.2011 na účet školy , č.ú: 1845312369/0800,

variabilní symbol: rodné číslo žáka, specifický symbol: 12011/2012, konstantantní symbol: 0558

 

Podrobné informace (vybavení, odjezd) zde

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy