“Koučování do škol – od vzdělávání ke sdílení”

Realizace: 06. 2013 – 12. 2014.  Tvorba programu zaměřeného na zavádění koučování a kolegiálního poradenství do škol.

 

Název projektu:          „KOUČOVÁNÍ DO ŠKOL – od vzdělávání ke sdílení”

Registrační číslo:                     CZ.1.07/1.3.44/02.0013

Poskytovatel dotace:               Moravskoslezský kraj

Název dotačního programu:    OP VK Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Celkové výdaje projektu:          4 121 067,40 Kč

Z toho dotace OPVK:                4 121 067,40 Kč

Cíl projektu:

Do škol společně zavedeme metody, které se osvědčily ve firemním prostředí (konkrétně KOUČOVÁNÍ a KOLEGIÁLNÍ PORADENSTVÍ), a vytvoříme tak v kraji síť „SEBEROZVÍJEJÍCH SE ŠKOL“ (koncept „learning organisations“)

Stručný popis projektu:

V tomto projektu zaměřeném na pedagogy a vedení základních škol chceme reagovat na situaci, se kterou se školy potýkají – přesycenost učitelů nabídkou externího vzdělávání a nedostatečné využití vnitřního potenciálu školy. Učitelé se zúčastňují mnoha školení, avšak aplikace těchto poznatků v praxi je komplikovaná a těžko ověřitelná. Chceme proto školám nabídnout metody pro podporu učení se z praxe, metody učení se od sebe navzájem, kolegiálního poradenství a koučování. 6 základních škol z kraje si v rámci projektu vytrénuje 2 interní kouče (celkem 12), 120 pedagogů si osvojí metody kolegiálního poradenství. Cílem je podpořit synergii a systémový přístup k rozvoji školy, implementace znalostí do praxe a vzájemné sdílení zkušeností. Cílů projekt dosáhne následujícími aktivitami: moderované workshopy, výcvik v koučování, skupinové řešení problémů z praxe formou kolegiálního poradenství, interní koučink, externí koučink, setkání ředitelů ZŠ z kraje s prezentacemi.

web projektu:  www.koucovanidoskol.cz

Aktivity:

Iniciační setkání

(dva dny)

Koučování vedení školy

(každý 5 hodin)

Koučovací výcvik

(5 x 16 hodin)

Kolegiální poradenství

(5×6 hodin – učitelé)

Závěrečné setkání zapojených škol

(dva dny)

Závěrečný seminář pro veřejnost

(konference)

Žadatel:  ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školy zapojené do projektu:

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál příspěvková organizace

Základní škola H .Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov

ZŠ A MŠ Petřvald, okres Nový Jičín

Základní škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Termín realizace: 1.6. 2013 – 31.12. 2014

DSC 0191 web1 DSC 0193 DSC 0188
DSC 0202 DSC 0199 DSC 0200 DSC 0194

Koordinace projektu:      Mgr. Eliška Bucvanová

Tiskové zprávy:

Již šest moravskoslezských škol má své kouče

OPVK