Dřeviny 4 kontinentů

Realizace: 01. 2013 – 12. 2013.  Realizace parčíku čtyř světadílů před školou, který obsahuje dřeviny a keře Evropy, Asie, Ameriky a Afriky.

 

Název projektu: „Dřeviny 4 kontinentů“

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo životního prostředí ČR

Název dotačního programu: Revolvingový fond MŽP ČR na podporu udržitelného rozvoj

Celkové náklady na projekt:        65 667 Kč

Dotace MŽP ČR:                          65 667 Kč

Cíl projektu:

využít prostor před školou jako naučnou a relaxační zónu s malým parkem, který bude rozdělen na čtyři části, ve kterých budou typické rostliny (převážně dřeviny) čtyř světadílů (Evropy, Asie, Ameriky a Afriky).

Stručný popis projektu:

Žáci pod vedením koordinátora projektu Mgr. Martina Košútka svépomocně v průběhu kalendářního roku 2013 zrealizují ve vymezeném prostoru tyto aktivity:

1.  Návrh podoby parčíku, realizuje Žákovský parlament „Srdce školy“ ve spolupráci s koordinátorem projektu formou soutěže. Výsledný návrh upraví zahradní architekt.

2.  Sadba rostlin – pod vedením koordinátora projektu realizují žáci v hodinách pracovních činností.

3.  Instalace laviček a stolů – pod vedením koordinátora realizují žáci v hodinách pracovních činností.

4.  Tvorba chodníčků – pod vedením koordinátora realizují žáci v hodinách pracovních činností.

5.  Úpravy a označení rostlin – pod vedením koordinátora realizují žáci v hodinách pracovních činností, přírodopisu a výtvarné výchovy.

Žadatel:  ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace: 3.1. 2013 – 22.12. 2013

situace

Koordinace projektu ve škole: Mgr. Martin Košútek