Ohlédnutí za školním rokem v žákovském parlamentu

Ve čtvrtek 21.6.2012 se sešli zástupci horní a dolní komory žákovského parlamentu ve sborovně, aby společně zhodnotili svou činnost za uplynulý školní rok. Na slavnostní zasedání byl pozván také pan ředitel, který všem za jejich práci poděkoval.

 Na začátku školního roku proběhly volby do ŽP a následovalo slavnostní jmenování zástupců tříd a podepsání smluv s vedením školy . A pak už parlamenťáci rozjeli svou činnost.

Na zasedání si připravili prezentace ze své činnosti , aby si navzájem připomenuli, co všechno v průběhu školního roku zažili a co se jim podařilo . A nebylo toho málo. Posuďte sami.

Z činnosti Dolní komory ŽP ( žáci 2.-5.tříd): Pomozte zvířátkům (sběr kaštanů a žaludů),Nakresli svůj piktogram pro školu,Vánoční sbírka pro opuštěná zvířátka, Soutěž šatna týdne, Zprávičky – Miniparlament (natáčení v ČT),Otevření žákovské miniporadny, Čtení pomáhá .

Z činnosti Horní komory parlamentu (žáci 6.-9.tříd): Zapojení do projektu CEDU Respektující žákovský parlament, prožitkový kurz v Hostýnských vrších , soutěž ve sběru víček pro Plastožrouta, Návštěva v partnerské škole ve Valašském Meziříčí, Adventní sbírka pro dětské oddělení Krnovské nemocnice,Valentýn,Zprávičky – Miniparlament – natáčení v ČT, Den učitelů, Den dětí pro 2.stupeň,Organizace návštěvy partnerské školy,Výjezdové zasedání v Praze.

Podrobnosti na : zde 

 Všem členům žákovského parlamentu patří velké poděkování za jejich práci a věříme, že v příštím školním roce bude parlament stejně aktivní, jako v tom letošním.

Naše škola se v následujícím roce stane Regionálním konzultačním centrem pro Moravskoslezský kraj a budeme moci ukázat svou činnost všem školám v kraji.

Hezké prázdniny přejí všem členům žákovského parlamentu , ale také všem žákům naší školy, kteří parlament podporují koordinátorky parlamentu:

H. Wiedemanová, M. Rychtová, L. Bokischová a J.Hlaváčková

Nejnovější příspěvky
Archivy