Vyhlášení výběrového řízení na dodávku Ebook – čteček

Ředitel školy vyhlašuje nabídkové řízení na dodávku Ebook – čteček v rámci projektu “Moderní škola Krnov” podpořeného z grantu OPVK 1.4.  Termín pro předložení cenových nabídek je do 12:00 hod. dne 3.6. 2013.

Ředitel školy vyhlašuje nabídkové řízení na dodávku Ebook – čteček v rámci projektu “Moderní škola Krnov” podpořeného z grantu OPVK 1.4.. Termín pro předložení cenových nabídek je do 12:00 hod. dne 3.6. 2013.

Předmětem zakázky je dodávka 40 ks e-čteček s příslušenstvím. Více informací v technické specifikaci.

Více informací ve výzvě.

Text: Karel Handlíř 

0 Výzva E-čtečky (doc.)
1. Krycí list (doc.)
2. Technická specifikace (xls.)
3. Návrh kupní smlouvy (doc.)
4. Vzor čestného prohlášení (doc.)

Nejnovější příspěvky
Archivy