Školní a Okresní kolo Pythagoriády

Úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády 5. – 7. tříd se 12.5. a 15.5. 2014 zúčastnili v SVČ Méďa Krnov okresního kola této soutěže. V letošním roce byla konkurence opravdu velká, zejména v kategoriích 5. a 6. tříd. Naši zástupci se i tak dokázali prosadit a s nelehkými úlohami si zdárně poradili. 

Úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády 5. – 7. tříd se 12.5. a 15.5. 2014 zúčastnili v SVČ Méďa Krnov okresního kola této soutěže. V letošním roce byla konkurence opravdu velká, zejména v kategoriích 5. a 6. tříd. 

Naši školu reprezentovali tito zástupci :
Za 5. ročník – Tomáš Bažo, Anna Stejskalová, Vendula Schindlerová
Za 6. ročník – Samuel Antoš, Filip Zouhar, Julie Boková
Za 7. ročník – Valerie Kotásková, Sandra Weissová, Ondřej Novák
Naši zástupci se i tak dokázali prosadit a s nelehkými úlohami si zdárně poradili. V každé kategorii bylo 15 příkladů, za každé správné řešení úlohy žák získal 1 bod.
Zde je zadání některých příkladů a můžete si vyzkoušet, jak byste úlohy zvládli vy.

Správné řešení je uvedeno na konci článku.

Příklady:
1) Tonda přeložil list tvaru obdélníku kolem osy souměrnosti tak, že vznikl čtverec o obsahu 25 cm2. Jaký byl obvod původního obdélníkového papíru?
2) V útulku pro handicapovaná zvířata jsou dva čápi s poraněnými křídly. Pepík jim donesl ulovené žáby. První čáp snědl o 7 žab více než druhý. Součin čísel udávajících počet snědených žab je 144. Kolik žab čápi snědli dohromady?
3) Symboly Δ, , ,  nahraďte znaky početních výkonů tak, aby platila rovnost:
84 Δ (6 9  4)  3 = -1
4) Jestliže k pětině neznámého čísla x přičteme jeho osminu, dostaneme číslo 52. Určete x.
5)Amálka, Bohunka a Cecilka našly dohromady 64 hub. Amálka jich má o 20 méně, než zbývající dvě děvčata celkem. Bohunka našla dvakrát více hub než Cecilka. Kolik hub našla každá z nich?

Úspěšným řešitelem se stal každý kdo dosáhl nejméně 9 bodů.

Kategorie 6. tříd:
Samuel Antoš 9. – 13. místo
Filip Zouhar 14. – 18. místo
Julie Boková 19.- 21. místo

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
Podrobné výsledky najdete na stránkách SVČ Méďa www.svcmeda.cz

Slíbené výsledky úloh : 1) 30 cm, 2) 25 žab 3) 84 : (6 + 9*4 )-3 = -1 , 4) 160, 5) Amálka 22, Bohunka 28, Cecilka 14.

Kabinet matematiky

Archivy