Klokani u nás na škole!!

Že klokany u nás můžete spatřit pouze v zoo? Toto tvrzení neplatilo ve středu 14. 10., kdy se konala soutěž Přírodovědný Klokan. Ten den 8. a 9. třídy zaplnila invaze klokanů kadetů, kteří změřili své síly a zejména znalosti ve 24 otázkách z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Že klokany u nás můžete spatřit pouze v zoo? Toto tvrzení neplatilo ve středu 14. 10., kdy se konala soutěž Přírodovědný Klokan. Ten den 8. a 9. třídy zaplnila invaze klokanů kadetů, kteří změřili své síly a zejména znalosti ve 24 otázkách z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Jak soutěž Přírodovědný Klokan probíhá? Celá soutěž je postavena na principech soutěže matematický klokan. Soutěží se ve 24 soutěžních úlohách rozdělených do skupin za 3 body, 4 body a 5 bodů. Za správně zodpovězenou úlohu získává příslušný počet bodů, za neřešenou úlohu nezíská ani neztrácí žádný bod, za chybně řešenou úlohu ztrácí 1 bod. Aby se nestalo, že někteří „správně tipující“ skončí na konci soutěže v mínusu, mají všichni na začátku přiděleno 24 bodů. Poté už záleží jen na šikovnosti a znalostech jednotlivých soutěžících.

Jak moc obtížné bylo zadání úloh kategorie kadet, můžete posoudit zde, správné řešení zde.
Kam až se podařilo klokanům z naší školy doskákat v bodovém hodnocení? Z 8. a 9. tříd se nejlépe zadařilo Johance Musilové z 9. M se ziskem 83 bodů. Na druhém místě se umístila Sára Vysloužilová také z 9. M s 80 body a třetí místo vybojoval Samuel Antoš z 8. M s 76 body. Výhercům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony.
Celková výsledková listina všech 134 účastníků zde.

Za kabinet přírodopisu: Petra Divecká

Archivy