Tak trochu jiná tř. schůzka aneb „Na kafíčko do školy“

Ve čtvrtek 8.9. proběhlo v naší třídě 1.C první setkání s rodiči. Abych odbourala prvotní obavy rodičů z nové situace, připravila jsem pro ně na úvod jednoduchou aktivitu s názvem „ Hledej toho, kdo…“, kterou hrávám s dětmi.

Ve čtvrtek 8.9. proběhlo v naší třídě 1.C první setkání s rodiči. Abych odbourala prvotní obavy rodičů z nové situace, připravila jsem pro ně na úvod jednoduchou aktivitu s názvem „Hledej toho, kdo…“, kterou hrávám s dětmi. Hra spočívá v obcházení ostatních účastníků a zjišťování informací.

Dozvěděli jsme se tak např. kdo chodil za školu, kdo dostal ve škole poznámku a za co, nebo třeba kdo měl ve škole velký průšvih.

Myslím, že tato aktivita plně splnila svůj účel. Uvolnila zábrany a spolu s rodiči jsme se pobavili a zasmáli.
Poté jsme s paní vychovatelkou Okapalovou začaly na vážnější téma. Rodiče dostali všechny potřebné informace týkající se jak školní družiny, tak výuky.

Na závěr jsem rodiče požádala, aby jedním či dvěma slovy popsali svá očekávání od 1. třídy. Má otázka zněla „Jaký by měl být jejich chlapec nebo holčička na konci školního roku.
Nejčastěji se objevila slova:
– šťastný
– spokojený
– stále natěšený

Tato očekávání se spolu s p. vychovatelkou i p. asistentkou určitě pokusíme naplnit a budeme rády, když budou všechny děti v naší třídě šťastné a spokojené.

Chtěla bych touto cestou také poděkovat kolegyni p.uč. Novákové, která jako rodič žákyně naší třídy připravila všem sladké občerstvení. Tato dobrota spolu s kafíčkem nebo čajem jen doplnila příjemnou a pohodovou atmosféru čtvrtečního odpoledne. 

Text a foto J. Zdráhalová
tř. uč. 1. C

Archivy