Vyhlášení výběrového řízení na dodávku ICT

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem “Dodávka tabletů pro využití ICT ve výuce” v rámci projektu “Podpora inovativních metod vzdělávání” podpořeného z grantu OPVVV. Termín pro předložení cenových nabídek je do 14:00 hod. dne 30.8. 2018.

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem “Dodávka tabletů pro využití ICT ve výuce” v rámci projektu “Podpora inovativních metod vzdělávání” podpořeného z grantu OPVVV. Termín pro předložení cenových nabídek je do 14:00 hod. dne 30.8. 2018.

Předmětem zakázky je dodávka 40 ks tabletů s příslušenstvím a 3 ks multiportových nabíječek. 

Více informací ve výzvě.

Text: Karel Handlíř

0 Výzva tablety (pdf.)
1. Krycí list (doc.)
2. Návrh kupní smlouvy (doc.)
3. Vzor čestného prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc.)
4. Vzor čestného prohlášení uchazeče, že se nepodílel na přípravě nebo zadání výběrového řízení (doc.)

5. Vzor obálky (doc.)

6. Výsledek výzvy k podání nabídek

Nejnovější příspěvky
Archivy