Společná hodina rodičů a dětí

Víte, kolik kilogramů váží lev, jak loví a kolik sežere masa? Nad těmito otázkami přemýšlely děti z 1.C spolu s rodiči, kteří si udělali čas a přišli si prožít čtenářskou lekci v rolích žáků. Nejprve na základě vyslechnutých tvrzení ve skupinách společně předvídali, kterému zvířeti se budeme zhruba 60 minut věnovat.

Víte, kolik kilogramů váží lev, jak loví a kolik sežere masa? Nad těmito otázkami přemýšlely děti z 1.C spolu s rodiči, kteří si udělali čas a přišli si prožít čtenářskou lekci v rolích žáků.
Nejprve na základě vyslechnutých tvrzení ve skupinách společně předvídali, kterému zvířeti se budeme zhruba 60 minut věnovat. Po odhalení tématu LEV přemýšleli, co o něm vlastně vědí a také se zamýšleli nad tím, co je o lvovi zajímá, co by se chtěli dovědět. Vše jsme shrnuli na flip.
Následovalo řízené čtení příběhu Lvíče spisovatelky Ivony Březinové, po kterém jsme si ujasnili, co se nám potvrdilo z úvodu hodiny, co jsme si o lvovi mysleli a zda jsme dostali odpověď na některou z otázek.
Další aktivitou pak bylo tzv. Skládankové učení, kdy každý žáček i rodič dostal část textu o lvovi.
V tuto chvíli vznikly nové skupiny, ve kterých se sešli všichni se stejným textem. Společně četli a snažili se Informace ze svého textu zapamatovat, aby je pak následně svými slovy shrnuli a předali ostatním v původní skupině.
Vše jsme završili skupinovým Pětilístkem. Zde děti vymýšlely slova a rodiče byli v rolích zapisovatelů.
Na úplný závěr každé z dětí zapsalo na proužek papíru jednu informaci o lvovi, která ho něčím zaujala a rodiče mezi tím stihli vyplnit zpětnou vazbu.
Na tuto společnou lekci byly jen kladné ohlasy jak ze strany rodičů, tak i dětí, proto jsme se s dětmi dohodli, že určitě někdy v budoucnu rodiče zase pozveme, aby se s námi zúčastnili výuky svých dětí nejen jako pozorovatelé, ale přímo jako aktéři dění ve třídě.

Text a foto: J. Zdráhalová tř. uč. 1.C

Archivy