7.B zajistila broučkům pohodlné bydlení

Žáci 7. B ve středu 4. 9. nainstalovali osm hmyzích domečků na zahradě MŠ Gorkého. Domečky vyrobili v hodinách pracovních činností. Cílem této spolupráce s malými dětmi je umožnit předškolákům sledovat lépe život hmyzu a učit se tak základní biologické poznatky trochu jinak než jsou lidé zvyklí.

Žáci 7. B jich vyrobili víc a mají v plánu je instalovat na zahradu mezi pavilony „A“ a „B“ naší školy.

Archivy