EMIL JE SMUTNÝ…. aneb … jak zvládáme emoce?

Emil je obyčejný malý jednorožec, tedy skoro… Jeho hříva mění barvy podle toho, jak se zrovna cítí. Děti z 1. třídy prožívaly různé emoce s Emilem. Každý je někdy veselý, smutný, šťastný či bojácný. Už víme, co jsou emoce. Co dělat, když se člověk vzteká? Žárlí? Trucuje? Zvládli jsme to s Emilem díky dechovému cvičení. Chceš zahnat také mrak v hlavě? Vyfoukni ho ven 3x za sebou. Pomůže ti zacpat si nos 😊. Díky dechovému cvičení máme zas dobrou náladu.

Co nového ještě umíme? Sdílet svůj názor ve dvojici i před třídou. Zkoušeli jsme předvídat, jak by mohl dál příběh pokračovat. Naslouchali jsme pozorně, co se skutečně stalo. Naučili jsme se spolupracovat ve skupince. Umět se domluvit. Třídit a pomáhat si. Umět dokončit své dílo. Celý čtenářský blok byl zajímavý a kouzelný s knihou EMIL JE SMUTNÝ.

      Děti z 1.A a Martina Mrkvanová

Archivy