Výsledek voleb do školské rady

Vážení rodiče, v tomto týdnu měly proběhnout volby do školské rady. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve stanoveném termínu přihlásili pouze dva kandidáti, Ing. arch. Zuzana Matelová a Ing. Pavel Čech, oba pracovali ve školské radě v uplynulém období, využívám možnosti hlasování nekonat (nebylo by z koho vybírat).

Zřizovateli doporučím Ing. arch. Zuzanu Matelovou a Ing. Pavla Čecha jako členy školské rady za zákonné zástupce na období od 1.1. 2021 – 31.12. 2023.

Karel Handlíř

Archivy