Doučovací kluby

  1. Doučování v rámci projektu Podpory Inkluze

Toto doučování ve škole již provozujeme několik let. Je určeno pro žáky I. i II. stupně zaměřuje se na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují pro zvládnutí aktuálního učiva více procvičování nebo individuální vysvětlení.

Doučování vedou určení asistenti pedagoga, k dispozici jim je speciální pedagog.

Na doučování se může přihlásit žák sám, mohou ho přihlásit rodiče, nebo doporučit pedagog. Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku. Délka doučování by měla být min. 2 vyučovací hodiny týdně. Doučování pak probíhá pravidelně podle rozvrhu vždy ve stejných třídách a ve stejném čase:

1.STUPEŇ 2. STUPEŇ
DEN ČAS TŘÍDA Č. TŘÍDY DEN ČAS TŘÍDA Č. TŘÍDY
PO 7:00-7:45 4.B B304 PO 7:00-7:45 6.A A110
11:50-12:35 2.A B109 13:35-14:20 6.A A110
12:45-13:30 4.B B304 14:25-15:10 6.A A110
13:35-14:20 4.B B304
  ÚT 7:00-7:45 6.A A110
ÚT 7:00-7:45 4.B B304 13:35-14:20 6.A A110
11:50-12:35 4.B B304 14:25-15:10 6.A A110
12:45-13:30 4.B B304
13:35-14:20 4.B B304 ST 7:00-7:45 6.A A110
  13:35-14:20 6.A A110
ST 7:00-7:45 4.B B304 14:25-15:10 6.A A110
11:50-12:35 2.A B109
12:45-13:30 4.B B304 ČT 7:00-7:45 6.A A110
13:35-14:20 4.B B304 13:35-14:20 6.A A110
  14:25-15:10 6.A A110
ČT 7:00-7:45 4.B B304
11:50-12:35 2A B109 7:00-7:45 6.A A110
12:45-13:30 4.B B304 13:35-14:20 6.A A110
13:35-14:20 4.B B304 14:25-15:10 6.A A110
 
7:00-7:45 4.B B304

 

 

  1. Doučování žáků škol v rámci Národního plánu obnovy

Je určeno žákům I. i II. stupně a zaměřuje se na vyrovnání rozdílů způsobených distančním vzděláváním. Budeme se zde vracet k učivu, které jsme probrali v distanční výuce a na které potřebujeme v letošním roce navázat.

Doučování povedou učitelé jednotlivých předmětů.

Doučování bude probíhat individuálně, nebo skupinově, dle zvážení pedagogů.

Na doučování budou žáky vybírat učitelé jednotlivých předmětů. Žáci, kteří cítí, že by potřebovali pomoci mohou učitele i sami oslovit. Učitel pak se žákem a rodiči domlouvá individuální termín a frekvenci doučování.

 

Žák může využít kombinace obou druhů doučování.

Nejnovější příspěvky
Archivy