Náboženství

termíny na webu farnosti

Římskokatolická farnost
nám. Osvobození 7, Krnov

FARNOST KRNOV

p. děkan Karel Doležel

+420 603 976 777

Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot, postojů a jednání, konfrontovat je s vědecky a nábožensky (křesťansky) formulovanými pohledy na svět a hledat svou vlastní životní hodnotovou orientaci. Nabízí přístup k biblickému poselství, k učení křesťanských církví a k jejich tradici a otevírá možnost života s církví.

Do náboženství se může přihlásit každý, výuka se bude realizovat na farním úřadě v Krnově.

Přihlášky odevzdejte průběžně

kontakt: p. děkan Karel Doležel
e-mail:
mob.: 603 976 777