Náboženství

 

Římskokatolická farnost
nám. Osvobození 27/7, Krnov

FARNOST KRNOV

Alice Janková

+420 733 190 322

[email protected]

Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot, postojů a jednání, konfrontovat je s vědecky a nábožensky (křesťansky) formulovanými pohledy na svět a hledat svou vlastní životní hodnotovou orientaci. Nabízí přístup k biblickému poselství, k učení křesťanských církví a k jejich tradici a otevírá možnost života s církví.

Do náboženství se může přihlásit každý, výuka se bude realizovat na farním úřadě v Krnově.

Přihlášky odevzdejte průběžně

kontakt: Alice Janková
e-mail: [email protected]
mob.: 733 190 322