Matematický klub

Středa 11:50 – 13:25

sborovna

www.zsjnkrnov.cz

Mgr. Eva Nevídalová
Mgr. Markéta Mylková

 

[email protected]
[email protected]

Matematický klub je určen žákům I. stupně, kteří mají specifické vzdělávací potřeby. Práce v klubu je pojata jako akční výzkum, kde ve spolupráci s H-matem přizpůsobujeme metody a formy práce dané skupině žáků a sledujeme její efektivitu. Aktivity prostřednictvím zábavné a pohybové činnosti rozšiřují žákům nejen matematické myšlení, ale také sociální a komunikační dovednosti.

Těší se na vás Eva Nevídalová a Markéta Mylková