Výchovný poradce

Výchovný poradce je pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí  z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Výchovný poradce:

 • Spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence
 • Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče
 • Provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • Průběžně sleduje chování žáků podobu školní docházky
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů
 • Pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřadem práce
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů v třídních kolektivech
 • Podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

  

Výchovná poradkyně: Mgr. Kamila Koukolová

Kontakt:  telefon 554 617 588, mobil 739 066 792, e-mail: [email protected]

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 – 14.15, mimo ně po telefonické dohodě 

 

 

Přihláška na SŠ   ke stažení

Přijímací řízení 2010/2011 informace

Informace k příjmacímu řízeni na SŠ

 

POZOR!

Od 1. ledna 2010 došlo ke sloučení Střední školy řemesel v Bruntále (Krnovská 9) a Střední školy služeb v Bruntále (Dukelská 5) do jedné pod názvem Střední odborná škola Bruntál.

Adresa: Dukelská 5, 792 01 Bruntál

Web: www.sosbruntal.cz

Nejnovější příspěvky
Archivy