Exkurze do čističky odpadních vod

Čističku odpadních vod v Krnově jsme navštívili s panem učitelem Košutkem v průběhu Ekologických praktik. Cílem návštěvy, na kterou jsme se těšili, bylo seznámit se s procesem přeměny odpadní vody na vodu, která je ekologicky nezávadná. Při exkurzi jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.

  

Podívali jsme se jak vypadá voda špinavá a jak čistá a jak se zde vlastně voda čistí. Zjistili jsme, že správu kanalizační sítě a čištění odpadních vod v našem městě zajišťují Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., což je společnost se 100 % účastí Města Krnov. Také nám bylo řečeno, že ve městě je kanalizační síť o délce 64,3 km a každým rokem přibývají další metry.

  

Odpadní vody z městské kanalizace jsou přečišťovány v mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod. Pan nám řekl, že se stále s většími obtížemi daří udržet provoz v průměrných hodnotách kvality vypouštěných odpadních vod, jelikož rok od roku roste množství přitékajícího znečištění.

                                                                   text a foto: Lucie Vaverová

Archivy