Prvňáci ve „vánoční knihovně“

Paní knihovnice z dětského oddělení Městské knihovny v Krnově si každý rok připravují předvánoční povídání o Adventu.  V letošním roce se na toto setkání v knihovně těšily děti tříd 1.A a 1. C.

 

Během povídání se dověděly, kdo byl sv. Ambrož, co je třeba udělat na Barborku, aby se dívka vdala, ale taky jaké poslání měly Lucky. Poslechly si ukázky z knížek a prohlédly výrobky spojené s Vánocemi – Adventní kalendáře, perníčky, atd. Výzdoba celé knihovny nás přenesla do času Vánoc, na který už se všichni moc těšíme.

 

Moc děkujeme za krásné vyprávění a těšíme se na další setkání.

                                                    text a foto: Jana Zdráhalová a Eva Nevídalová

 

Archivy