Spádový školský obvod ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17

Zřizovatel  dle zákona č. 561/2004 Sb., § 36 odst. 4 stanovil Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvkové organizaci spádový obvod zahrnující tyto ulice:

Albrechtická, Alšova, Bruntalská, Družstevní, Dukelská, Hořicova, Chomýžská, I.P. Pavlova, Janáčkovo nám., Ježnická, Ježník, Karáskova, Karbenská, Karla Čapka, Kollárova, Krásné Loučky, Křižkovského, Luční, Máchova, Na Nivě, Okružní, Partyzánů, Pod Kopcem, Puškinova, Stará Ježnická, Svatopluka Čecha, Sadová, Seifertova, Šafaříkova, Poštovní, Švermova, Wolkerova, Brantická, Bruntalská, Cejl, Česká, Daliborova, Dimitrovova, Dlouhá, Dolní, Guntramovice, Guntramovická, Hájová, K Lesu, Kaprasova, Krátká, Lelkova, Lidická, Májová, Mlýnská, Mahenova, Mýtní, Nádražní, Na Břehu, Na Ostrově, Na Svahu, Stratilova, Ochranov, Pastýřská, Úvoz, Vančurova, Rybniční, Slunečná, Úzká, Vrchlického, Zacpalova, Blatná, K Ostrůvku, Poštovní

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy