Šťastný pátek třináctého

Dne 13.února 2009 se DDM Méďa konalo okresní kolo olympiády v jazyce německém. Této postupové soutěže se zúčastnilo celkem sedm základních a středních škol. Napínavý jazykový souboj probíhal ve čtyřech věkových  kategoriích. Kategorii ll A určenou žákům 8. a 9. ročníku ZŠ reprezentovali naši němčináři Alena Ostarková a Marek Wawrzyniak ze třídy 9.B.

 

Oběma se podařilo hravě zdolat otázky k připravenému textu z tématu Natur und Menschen, výborně se prezentovat v úvodním rozhovoru a vtipně odpovídat odborné porotě při popisu daného obrázku. Alena Ostarková získala 4.místo, Marku Wawrzyniakovi blahopřejeme ke 2.místu!  Děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

 

                                                                            text a foto: K. Lukszová

Nejnovější příspěvky
Archivy