Mediální výchova

Název projektu: Model respektujícího žákovského parlamentu

Poskytovatel dotace:ESF –  Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Název dotačního programu: Oblast podpory 1.3.

Cíl projektu:   Zavádění modelu respektujících žákovských parlamentu na základní školy v ČR

Stručný popis projektu: 

 RŽP cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti,  včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy. Celkem je do projektu zapojeno 13 základních škol ze všech  krajů ČR a svou činnost již zahájili učitelé zapojeni do projektu na společném výjezdovém semináři. Kromě  prožitkového kurzu pro členy parlamentu, semináře pro pedagogický sbor na téma  “RŽP u nás ve škole”, supervizí a mentoringů, čeká zapojené učitele workshop se zahraničním lektorem ze School Councils UK, exkurze na jednu z partnerských škol, testování pilotních verzí příručky a příprava na zahájení činnosti regionálního  centra v našem kraji.

Žadatel:  CEDU (Centrum pro demokratické učení)

Škola v projektu:    partner

Termín realizace: 1.3. 2011 – 28.2. 2013

201110041152 CIMG8360 201110041153 CIMG8398 201110041153 CIMG8389

Vedoucí projektového týmu ve škole:  Hana Wiedemanová

201106031746 logo-cedu2 201106031332 logo-rzp

 

Archivy