Environmentální výchova

Název projektu:   RP na podporu inkluzivního vzdělávání 2011

Poskytovatel dotace:    MŠMT ČR

Název dotačního programu: Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání

Výdaje na projekt celkem:   374 000 Kč

Z toho dotace MŠMT ČR:   374 000 Kč

Cíl projektu: Podpora nenárokových složek platu pedagogů uplatňujících inkluzivní vzdělávání

Stručný popis projektu:

Systematické zapojení pedagogů školy do projektu CNP „klub Devítka“. Zadávání úkolů na přípravu a doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluzivní vzdělávání. 

Termín realizace: rok 2011

Následující

Archivy